journaloes.punt.nl
apa·thisch (bn.)
1 ongevoelig voor emoties => lusteloos

Ik gebruik dit woord te pas en te onpas.

Omdat ik niet tegen apathie kan.

Of eigenlijk mensen met verminderde sociale capaciteiten.

Erger nog; met een sociale achterstand.

Op het gebied van menselijke omgang.

Die kunnen niet communiceren met andere mensen.

Praten is al heel lastig.

Maar ook andere vormen van interpersoonlijk gedrag.

Zoals dankjewel zeggen.

Of erg chagrijnig zijn.

Ze reageren niet, ze doen niets.
Passief zijn ze.

Die mensen noem ik apathisch.

Dat is dan ook niet echt sociaal van mij.

Lees meer...   (4 reacties)
koe·ter·waals (het ~)
1 onverstaanbare, vreemde taal => brabbeltaal, double Dutch, potjeslatijn
Ik spreek Nederlands.
U spreekt Nederlands.
Soms spreken we met zijn alles koeterwaals.
Toch?
Lees meer...   (3 reacties)
kud·de (de ~, ~n/~s)
1 groep gemeenschappelijk levende zoogdieren
2 een aantal mensen dat onder dezelfde leiding of hoede staat
kud·de·dier (het ~)
1 dier als deel van een kudde
2 [pej.] iem. die blindelings, zonder eigen mening, doet wat anderen doen => kuddemens
kud·de·geest (de ~ (m.))
1 instelling van hen die zonder eigen oordeel de massa volgen => kuddementaliteit
kud·de·mens (de ~ (m.))
1 kuddedier
kud·de·men·ta·li·teit (de ~ (v.))
1 kuddegeest
Kuddegedrag dus.
Mensen zijn net als dieren.
Toch zijn er andere beweegredenen.
Dieren zijn een stuk socialer in een kudde.
Wij willen graag opgaan in de kudde.
Uit eigenbelang.
(Raar woord eigenlijk; kudde)
Lees meer...   (2 reacties)
FIJNE DAGEN.
GOEDE DAGEN.
ZALIG FEEST.
PRETTIG UITEINDE.
 
Tsja.
Je hoort het of leest het wel eens.
Meestal staat het op een truttige kaart.
Of komt het uit een truttige mond.
Alsof ze iemand condoleren.
Zo waardig klinkt het.
Ik vind het maar wat raar als je iemand fijne dagen wenst.
Alsof de rest van de dagen niet fijn kunnen zijn.
Om over dat prettig uiteinde maar te zwijgen.
Iedereen heeft toch een prettig uiteinde?
En anders neem je een liposuctie.
Dat is heel gewoon tegenwoordig.
Nou, ik wil u ook best wat wensen.
Want ik ben er de komende (fijne) dagen niet.
Dus ik wens u van alles.
Als het maar goed, fijn, zalig of prettig is.
Lees meer...   (8 reacties)
snaaks (bn.)
1 ondeugend grappig
Vandeweek las ik zo'n regionaal krantje.
Zo'n ding wat je eigenlijk gelijk weggooit.
Maar nu gelukkig niet.
Want mijn oog viel op een zin;
Dat kwam niet in de laatste plaats door de snaakse muzikanten.
Snaaks!
Prachtig woord toch?
Lees meer...   (9 reacties)
aar·dig (bn.)
1 (van personen) aangenaam in de omgang => aimabel, beminnelijk, geschikt, goed, minzaam, sociabel, sympathiek, vriendelijk; <=> onaardig
2 een prettige indruk makend => aangenaam
3 flink, behoorlijk
Ik word niet graag aardig genoemd.
Het woord staat me niet aan.
Het klinkt zo laf.
Iedereen is aardig.
Of zoals we in Rotterdam zeggen;
Aardige mensen, daar kun je Maas mee dempen.
Ik noem mijzelf ook niet aardig.
U wel?
 
Lees meer...   (12 reacties)
In deze dagen van buiig sinterklaasweer en goeddeels illusoire kerstpakketten gaan de gedachten van velen terug naar de voorbije recordzomer; wekenlang zaten we bekaf onderuitgezakt bij onhollandse temperaturen, een daarbijbehorend colaatje binnen handbereik.
(Tekst 2003)
 
Vanavond het 15e Groot Dictee der Nederlandse taal.
Gemaakt door Remco Campert en Jan Mulder.
Mijn voormalige buurmeisje mag meedoen.
Net zoals Patty Brard en Henny Huisman.
Ach, in feite mag heel Nederland meedoen.
Maar over de fouten zwijgen we liever.
 
(Weet u het trouwens nog?
Vorig jaar gingen drie kandidaten na afloop de kroeg in.
Tom Egbers, Heleen van Royen en Rob Oudkerk.
De afloop kennen we.)
 
Lees meer...   (8 reacties)
 
 
 
 
 
 
 on·be·vlekt (bn.)
1 zuiver, rein => maagdelijk
ont·van·gen (ov.ww.)
1 (iem.) op bezoek krijgen => iem. welkom heten, inhalen, onthalen, recipiëren, verwelkomen
2 in het bezit of genot gesteld worden van
3 (een signaal) opvangen op een radio- of tv-toestel => capteren
Vandaag groot feest in de Rooms Katholieke kerk.
Men viert dat Maria onbevlekt is ontvangen.
Voor mij blijft het een groot mysterie; dat onbevlekte gebeuren.
En ook wel zielig voor die Jozef.
Maria ondernam buitenechtelijke activiteiten; want zij was aan het ontvangen.
Jozef kon ondertussen zijn mannelijkheid niet tonen.
Hij mocht niets vlekken, laat staan onbevlekt iets doen.
Als Maria op 8 december zwanger is geraakt en op 25 december heeft gebaard heeft zij een zwangerschap gehad waar iedereen een moord voor zou doen.
Dat zal ook wel niet helemaal kloppen.
Ach, Jezus was een gelukkig kind met fijne ouders.
Ga ik te ver?
Ik blijf het toch vreemd vinden.
 
Lees meer...   (15 reacties)
klo·ris (de ~ (m.), ~sen)
1 [inf.] vrijer => vriend
2 [bel.] sukkel => sufferd
Mijn leraar Frans noemde mij een kloris.
Hij was nogal dol op ouderwets taalgebruik.
Ik wist niet waar hij het over het had.
En bleef hem vriendelijk lachend aankijken.
Achteraf bleek dat hij me uitschold voor sukkel.
Lees meer...   (6 reacties)
Ouderwets taalgebruik is leuk.
Ouderwetse uitdrukkingen zijn nog leuker.
"Nu zijn de rapen gaar!"
Die kent u vast wel.
Dit wordt gebruikt als er een kritiek punt is aangbroken.
Ofwel onenigheid.
Maar ook als een vrouw op het punt van bevallen staat.
Ja, dat is ook heel kritiek.
Rapen, worden die nog wel gegeten?
Heel ouderwets natuurlijk.
Hoe kook je ze eigenlijk?
En hoe gaar moeten ze worden?
Want té gaar is uiteraard kritiek.
Lees meer...   (6 reacties)
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl