journaloes.punt.nl
Jomanda schrijft
Jomanda houdt de gemoederen bezig. Nu niet wegens haar wonderbaarlijke genezingen of het instralen van water, maar naar aanleiding van de casus Millecam. Vandaag heeft ze in een open brief in Dagblad De Limburger gewaarschuwd voor kwakzalvers en voor mensen die claimen dat ze met haar samenwerken. Ze maakt zich zorgen, want haar naam wordt misbruikt. Enkele citaten uit haar brief:

"Mediumschap is niet te leren! Doe nooit mee aan experimenten zoals glaasje draaien, dwing niets af via pendels. Dit kan erg gevaarlijk zijn."

"Blijf weg bij alternatieve hulpverleners die je weghouden van reguliere artsen."

"De kloof tussen regulier en alternatief kan alleen verdwijnen als het kaf tussen het koren verdwenen is."

"Doe er iets aan! Het is in ieders belang en geeft een stukje vrede op aarde. Laat bedrog niet langer bestaan."


Maar natuurlijk Jomanda, wij geloven je echt allemaal. We staan achter je, want jij hebt het bij het rechte eind. Verschrikkelijk voor je, dat je naam wordt misbruikt. Blijf vooral volhouden dat jij die supergenezer bent en al die anderen niet. Zo kan het alleen maar de goede kant met je opgaan....Tsja.

Reacties

op 22-02-2004 10:45
Jomanda is een naar eng mens en geen sympathiek kruidenvrouwtje. Hoe wil ze in godsnaam haar imago oppoetsen? Dat lukt nooit. Zeker niet met zulke brieven.
Zezunja op 22-02-2004 11:02
Ik las gisteren dat Jomanda waarschuwt voor kwakzalvers. *grinnik*
journaloes op 22-02-2004 11:57
Kwakzalvers, ja, daar waarschuwt ze voor, bijna hilarisch eigenlijk. Bovendien is ze bang dat mensen haar naam misbruiken. Dat doet ze zelf ook.
Frank Eeken op 06-10-2004 14:42

CITAAT - Jomanda

in haar boek 'Jomanda: Lady of the Light' - Een Medium vertelt over haar leven.

"Ik ben helderhorend, -voelend, -ziend en -wetend. Het merendeel is het weten".

ANOMALOUS COGNITION

( Bron / zie - Skeptics Dictionary - http://skepdic.com/anomcog.html )

" Anomalous cognition is a term coined by Science Applications International Corporation (SAIC) to refer to ESP ( Extrasensory perception ) Extrasensory perception (ESP) is perception occurring independently of sight, hearing, or other sensory processes. People who have Extrasensory Perception (ESP) are said to be psychic ( = Paranormaal begaafd / medium), including (1) Telepathy, literally, "distance feeling." The term is often a shortened version of mental telepathy and refers to mind- reading (2) Clairvoyance, is an alleged psychic ability to see things beyond the range of the power of vision (3) Precognition , is psychic knowledge of something in advance of its occurrence (4) Remote Viewing, is the alleged psychic ability to perceive places, persons and actions that are not within the range of the senses "

CITAAT - Uit het Jessica Utts-REPORT

( Bron - http://anson.ucdavis.edu/~utts/air2.html )

"An Assement of the evidence foor psychic functioning" -Conclusions and Recommendations -

" It is clear to this author that Anomalous Cognition is possible and has been demonstrated. This conclusion is not based on belief, but rather on commonly accepted scientific criteria. The phenomenon has been replicated in a number of forms across laboratories and cultures. The various experiments in which it has been observed have been different enough that if some subtle methodological problems can explain the results, then there would have to be a different explanation for each type of experiment, yet the impact would have to be similar across experiments and laboratories

CITAAT - FRITS-ALBERT POPP - uit tijdschrift Vruchtbare Aarde, dec/jan-1997/1998

( http://www.biophotonen-online.de/biographie-popp.htm )

( http://www.vruchtbareaarde.nl/receptie.html )

"De Amerikaanse healer / genezeres Rosalyn Bruyere heeft een permanent samenwerkend en onderzoekend dialoog met wetenschappers, waaronder het team van de Duitse biofysicus Fritz-Albert Popp. Hij heeft getest of er zij in staat zou zijn om licht / energie uit haar handen te laten komen middels het reguliere biofotonenmeet-apparaat. Al deze experimenten zijn gefilmd en gefotografeerd dus in alle denkbare vormen gedocumenteerd. De wetenschappers concludeerden dat Bruyere in tegenstelling tot 'gewone' mensen in staat was de fotoenemissie uit haar handen te versterken. De handen van de Amerikaanse genezers Rosalyn Bruyere zonden in diverse proeven duidelijk meer licht uit op die momenten dat zij aangaf genezende energie door haar handen te sturen ". ( http://www.rosalynlbruyere.org/ )

CITAAT - IGZ-RAPPORT ' Zorgverlening aan Sylvia Millecam '

" In deze voorbeeldcasus boden eigenzinnige 'handelaren in valse hoop' vrijelijk hun inferieure koopwaar aan en er was niets wat hen daarbij belette "

( http://www.igz.nl/bestanden/Rapport%20S.M.%20definitief%2017%20februari%202004.pdf )

 
Weddenschap op TV, van arts-biochemicus prof.Piet Borst in Vara's Zwarte Schaap in 2000, waar hij Fl.100.000,- 'durfde' op te zetten, om het ingestaalde water van Jomanda te onderzoeken, m.b.v een 'simpel testje'. Nooit wat van gehoord. Ongeloofwaardige 'woorden' en daar is het bij gebleven van een man die 'beweerd' kwakzalverij te bestrijden
 

WETBOEK - OVEREENKOMSTEN

BW 6:4 art. 1375 - "Waartoe overeenkomsten verbindt - "niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelfde bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomst, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd".

BW 6:4: art 1385 -"Twijfel - "In geval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd te nadeele van dengenen, die iets bedongen (Piet Borst), en ten voordeele van hem die zich verbonden heeft (Jomanda) ".

Naast een waslijst van wetenschappelijk onderzoeken en bewijzen die op Internet te vinden zijn over '(distant) healing' , geeft Cees Renckens (voorzitter Vereniging Tegen de Kwakzalverij) in zijn boek " Kwakzalvers op kaliloog, Alternatieve geneeswijzen onzachtzinnig behandeld ", voorbeelden met betrekking tot een homeopaat ("waterhandelaar"), een Moermanarts en een macrobioot en komt tot de conclusie dat

"Alternatieve geneeswijzen schadelijk zijn voor de volksgezondheid".

Terwijl Herre Kingma meent dat "Jomanda's handelen levensgevaarlijk is "

Terwijl de Rotterdamse imam Khalil el-Moumni, die in woord beweerde dat

" homoseksualiteit een gevaar is voor de samenleving ",

door de officier van Justitie schuldig werd bevonden en achtte dat het " aanzetten tot discriminatie en haat " bewezen was.
 

Wie wordt 'Geloof' t ?

Enkelen / Herre Kingma
die zonder wetenschappelijk bewijs voor niet-werkzaamheid menen dat Alternatief Onzin is en

die gehele andere (reguliere) belangen lijkt te hebben

dan de "Bevordering van de Volksgezondheid" (Artikel 22.GW, Wet-BIG),

in strijd met de Beginselen van Behoorlijk Bestuur,

met als motiverende bewijsvoering het IGZ-rapport en zijn lidmaatschap van de VTDK,

die op hun openbare symposium 2002, waar hij aanwezig was,

homeopaten vergeleek met 'fascisten' en

hun praktijken met die van in de 'concentratie kampen in Nazi-duitsland'

( Bron -(www.kanker-actueel) http://virtual.krimpenerwaard.com/actueel2/ )

en waarvan nooit openlijk afstand is genomen.

of

Duizenden mensen wereldwijd,

die in Keuzevrijheid,

op hun manier genezing proberen te vinden in behandelingen,

waarvan wetenschappelijke bewijzen Internationaal aanwezig zijn

en welke conform de resoluties van het Europees Parlement (1997) en WHO (2003)

'geintegreerd' en 'gestimuleerd' dienen te worden binnen de Volksgezondheid ??

ZATStein op 06-10-2004 14:49
Ik ben het ZAT dat we altijd net zoals ik overal een mening over hebben. Laat die Jomanda toch eens met rust net zoals ik ook iedereen in rust laat op mijn shit site.
journaloes op 06-10-2004 15:18
Tsjee, wat een aandacht krijgt die Jomanda ineens hier. Wil ik dat?
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl