journaloes.punt.nl
Lucia de B.

ZE VOND HET VREEMD DAT ZE IN HET
RODE KRUIS ZIEKENHUIS IN 1997 ZO VAAK
BIJ OVERLIJDENSGEVALLEN BETROKKEN WAS.

ZE VROEG ZICH AF WAAROM HET HAAR ALTIJD
OVERKWAM DAT PATIENTEN DOODGINGEN
ALS ZE AAN HET WERK WAS.

Reacties

F. op 09-03-2004 17:05

Alsof het toeval is dat ze er zo vaak bij betrokken was of in de buurt was. Ze kan nu wel de vermoorde onschuld spelen met al haar verbazing, daar schiet ze weinig mee op.

mischa op 18-05-2004 19:33

ze was er niet bij betrokken... ze veroorzaakte ze !!!

journaloes op 18-05-2004 20:38

Schuldig; dat is ze. Het is te hopen (ook voor het imago van het OM) dat het Hoge Beroep ingewilligd wordt. Levenslang voorLucia de B.

Rob op 15-03-2006 14:18
LUCIA DE B. IS ONSCHULDIG VEROORDEELD!!!!!!!!!!!
ZE MOET METEEN WORDEN VRIJGELATEN. HET O.M. IS WEER , OF EIGENLIJK NOG IMMER, MET TUNNELVISIE BESMET!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
ROB
journaloes op 15-03-2006 15:03
Bedankt voor je visie. Heel nuttig.
Rob op 15-03-2006 19:25
Graag gedaan journaloes! Ik hoop alleen dat het o.m. mijn visie zal volgen en opnieuw een onschuldig veroordeelde terstond vrij zal laten... Na de Zaanse paskamermoord + Puttense moordzaak + Schiedammer parkmoord en uiteraard niet te vergeten Deventer moordzaak, waarin Ernest Louwes ook al meer dan 4,5 jaar onschuldig in de cel zit, omdat het o.m. prestige en derhalve tunnelvisie belangrijker vindt, dan waarheidsvinding !!!
 
Rob
journaloes op 15-03-2006 21:55
Ik heb het aantal uitroeptekens gereduceerd naar drie. De lay-out werd er niet beter op. Bovendien staat het nogal overdreven.
Rob op 15-03-2006 23:07
Beste Journaloes,
 
Dank voor je redigeren.
 
Soms moet overdrijving, vind ik, om de noodzaak en /of nadruk ergens op te leggen.
Dat was de reden, waarom ik een aantal uitroeptekens had geplaatst.
 
Met vriendelijke groet,
Rob
Henk op 25-04-2006 18:04
Mag ik uit bovenstaande reacties concluderen dat Journaloes in 2006 180 graden omgedraaid is met haar mening vergeleken met 2004? Geeft niks hoor, ook met mij is dat het geval.
 
In 2004 was ik 100% overtuigd dat Lucia een seriemoordenares was. Ik geloofde de rechters en ik volgde klakkeloos de media die haar neermaaiden. Zonder mij in de zaak te verdiepen. In 2004 zag ik ook hoe Ernest Louwes voor het gerechtshof opnieuw werd ingerekend en superkwaad was en hevig verzet bood. Smeerlap, dacht ik toen, had hij die weduwe in Deventer maar niet moeten vermoorden om er zelf rijker van te worden.
 
Nu in 2006, na Schiedam, heb ik beide zaken (Deventer en Lucia de B) beter bekeken en het verhaal van meerdere kanten bekeken, en nu ik ook weet hoe het OM werkt is mijn conclusie: Ernest en Lucia zijn onschuldig. In maart had het OM nog het voordeel van mijn twijfel en dat zij daadwerkelijk beter wilden na het Schiedam debacle.
Echter de ontwikkelingen mbt Lucia en vooral de wijze waarop Donner het alleszins redelijke verzoek van dochter Sabine Louwes om haar vader vrij te laten aan de kant schoof, heeft mij teleurgesteld. Het OM vindt zijn eigen rotzooi nog steeds belangrijker dan het levensgeluk van zijn slachtoffers. En voor mij is het duidelijk, het zijn een stel hufters en schoften daar die heren rechters, inclusief de allerchristelijkste minister Donner met zijn normen en waarden. Een schijnheilige huichelaar is het. En de meerderheid van ons volk heeft het niet in de gaten, die slikken hun leugens voor zoete koek.
journaloes op 25-04-2006 23:17
Beste Henk,bijzonder knap dat je iets kunt interpreteren uit pakweg een woord of 6. Ik reageerde op, de in kapitalen geschreven en met uitroetekens omfloerste, reactie van Rob met de volgende zin: "Bedankt voor je visie. Heel nuttig." Nu is mijn vraag wat hieruit blijkt? Is daarmee mijn mening veranderd, zoals u insinueert? Neen! Het betrof louter een reactie op de visie van Rob, gelardeerd met enig sarcasme, gestoeld op de wijze waarop de heer Rob zich wist te uiten. Ik wens dan ook niet badinerend toegesprojken te worden met woorden als " Geeft niks hoor" . Eenieder mag zijn/haar menig uiten, welke dat ook is. Om die mening krcaht bij te zetten geloof ik nogal altijd in woorden en goede argumentenen niet in hoofdletters en/of uitroeptekens. Het gebruik hiervan ontkracht juist een mening. Dat geldt eveneens voor een bulk aan scheldwoorden, welke alleen maar zorgen dat een menig verre van serieus wordt genomen.
Henk op 26-04-2006 10:52
Beste Journaloes,
Je hebt het goed gezegd, uiteraard kan ik geen conclusies trekken op basis van enkele woorden. Niemand kan dat.
En hier heb je nu precies wat er met Lucia is gebeurd. Er zijn op basis van een paar gegevens die voor meerdere uitleg vatbaar zijn bikkelharde conclusies getrokken. Er is niemand geweest die haar heeft zien moorden, er zijn totaal geen vingerafdrukken gevonden. De hele bewijsvoering is opgehangen aan een zogenaamd bewezen moordgeval. De anderen zijn er door de ziekenhuisdirectie bijgesleept. Bedenk dat de rechtbank haar zelfs een moord in de schoenen heeft geschoven op een moment dat zij er niet eens was. En ook als je de dood van Amber Zuiderwijk nader gaat onderzoeken, wel/geen digoxine vergiftiging blijkt er eerder onduidelijkheid te zijn dan een bikkelhard bewijs dat zij digoxine heeft toegediend.
En dat er veel patienten overleden als zij in de buurt was, kan heel goed een andere verklaring hebben. Alle patienten waren ernstig ziek, in een aantal gevallen reeds hoogbejaard. En het zit in de menselijke psyche dat ze vrediger sterven als er een persoon in de buurt is die ze op een of andere manier vertrouwen. Lucia wordt door de media als een boeman afgeschilderd, maar uit reacties van mensen die haar persoonlijk ontmoet hebben krijg ik een heel ander beeld, een lieve zachtmoedige vrouw die altijd klaar stond voor anderen. Uiteraard inmiddels beschadigd door de gevangenschap.
Om haar maar meteen tot seriemoordenares te promoveren gaat veel en veel te ver. En haar levenslang opsluiten is wel heel rigoureus. Als de rechter zegt dat zij niet in de samenleving mag terugkeren omdat zij daar een gevaar zou zijn, is puur een vooroordeel, zij heeft buiten het ziekenhuis nog nooit iemand vermoord, dat is iets dat zeker is. Laat haar dan vrij en ontneem haar de bevoegdheid ooit nog werk in de gezondheid te doen.
In ieder geval verdient deze vrouw beter dan levenslange opsluiting. Daarom verbaast het mij dat jij ook zo snel een mening hebt over Lucia dat ze voor altijd gestraft moet worden.
En nog over Ernest Louwes: ben je je er wel van bewust dat wat hem gebeurde jou en mij kan gebeuren? Het enige dat hij deed (en hierbij vertrouw ik zijn verhaal) was dat hij de weduwe in Deventer vanuit de auto belde om haar nog een bedrag door te geven dat zij belasingvrij aan de kerk kon schenken. Hij kon niet weten dat deze vrouw vlak daarna vermoord zou worden en dat zijn telefoontje wegens bijzondere atmosferische omstandigheden via de GSM mast Deventer zou worden gestuurd. Justitie heeft hieruit geconcludeerd: Louwes was bij Deventer en heeft dus gelogen en is dus een leugenaar. En zie dat stempel maar eens kwijt te raken.
Ik heb twee jaar geleden Lucia en Ernest Louwes op basis van speculaties en vooroordelen bij Justitie veroordeeld en die neem ik bij deze terug en vindt dus dat beide mensen onmiddellijk in vrijheid horen. Als je geen bewijs hebt van een misdaad hoor je iemand gewoonweg niet op te sluiten. Ja en als je dan ziet dat wij een minister en rechterlijke instantie hebben die hun eigen hachie belangrijker vinden dan de individuele vrijheid van twee Nederlanders dan wordt ik wel grof in de mond, vooral als zo'n minister ook nog claimt voor normen en waarden te gaan. Hij weet dat er goed wat mis is op zijn departement, kijk alleen maar naar de Schiedamse parkmoord.
Rob op 28-08-2006 22:43
Beste Journalous,
 
Ik sluit me aan bij Henk inzake Ernest Louwes. Als je je als burger enigszins verdiept in de wijze waarop politie en justitie kunnen werken, daarin beschermd door een stevig in de wet verankert machtsmonopolie, met uiterst limitatieve middelen voor de verdediging, dan accepteer je bewust de aanmerkelijke kans om onschuldigen te veroordelen.
 
De officier bepaalt uiteindelijk zelf welke stukken in het dossier worden gestopt welke aan de rechter worden voorgelegd. In de zaak van Louwes is hier een mooi voorbeeld van: de (ontllastende !) verklaring van 2 bankmedewerkers inzake ene bedrag van fl. 20.000,- is bewust door de OvJ en de Advocaat Generaal buiten het dossier gehouden. Het Hof Arnhem baseerde haar veroordeling mede op een financieel motief. Het Hof D'Bosch heeft hier nadien (nadat deze verklaringen wel in dossier waren gestopt) met geen woord meer over gerept.
 
Voo rmij staat vast dat het onderzoek naar de dood van mevr. Wittenberg uiterst slecht is uitgevoerd. Bovendien zijn er zo veel aanwijzingen dat er met het dossier is gerotzooid dat Louwes hierop nimmer op had mogen worden veroordeeld.
 
Een rode draad in dit onderzoek is, dat informatie welke (een nagenoeg) wiskundige zekerheid (Time Advance gegevens KPN) zou geven, door de recherche of niet is opgevraagd, dan wel dat sporen materiaal is verdwenen (oogvocht weduwe). Maar er is veel meer: Wie is die politieman Henk R. wiens verklaringen door het OM niet worden vrijgegeven ? Wat valt er te verbergen ?
 
Maar het meest opzienbarend is nog het feit dat Michael de J. als verdachte is losgelaten (na 18-10-2006) terwijl op basis van de bevindingen geen politieman in de wereld dit kan begrijpen. Als je beziet welke informatie er ligt tegen Louwes en tegen de J, dan valt dit niet te begrijpen.
 
Alle zaken op grond waarvan Louwes als verdachte werd beschouwd zijn bij de bewezenverklaring van het Hof D'Bosch van Tafel gegaan. Dat een half uur voor de zitting het NFI opeens met een bloedspatje in de kraag op de blouse kwam aanzetten heeft zijn veroordeling tot gevolg gehad. De foto's van de blouse uit 1999 met daarop de kraag waren er niet ter controle............
 
Dat tal van personen (Henk R, Michael de J maar ook eenantiekhandelaar) ex-patienten van Dr. Wittenberg waren is iets waar de recherche niets mee heeft gedaan. Maar daa zit mogelijk wel de sleutel van deze zaak. Deze week horen we meer ......
 
Het zaakje stinkt. Hopelijk komt de waarheid snel aan het ligt en kan Louwes in afwachting van een nieuw proces naar huis.
 
Rob
 
 
Henk op 24-09-2006 03:39
Aan Rob,
 
Lees ook eens dit verhaal en huiver:
 
 
Je ziet, OM zijn gewoon een stel onbeschofte hufters. En dit kan iedereen gebeuren.
Rob op 24-09-2006 21:33
Aan Henk,
 
Tja, een bizar verhaal. Ik heb dit geval al eens zijdelingsaangestipt op een van de sites over de Deventer Moordzaak.
 
Moet je vooral kritisch volgen. Bijvoorbeeld deze week is Maurice de Hond gekomen met de wijze waarop een schrijfproef is uitgevoerd. Zou bijna hilarisch te noemen zijn ware het niet zo'n ernstige zaak. Korte uitleg:
 
M. De Hond brengt zoveel informatie aan bij het OM, dat zij begin 2006 besluiten een Orienterend Onderzoek (OO) in te stellen naar zijn bevindingen. Op de dag dat het slachtoffer (mevr. Wittenberg) werd gevonden, werd in de tuin een briefje gevonden waaruit is af te leiden dat de schrijver ervan reeds wist dat mevr. Wittenebrg dood was.
De heer Curt Baggett, een Amerikaanse zeer deskundige handschriftdeskundige verklaarde er voor 100% van overtuigd te zijn dat Meike (de vriendin van de Klsujesman MdJ) de schrijfster was. Dit is cruciaal. Indien dit wordt vastgesteld staat de onschuld van Louwes nagenoeg vast.
 
Enfin, het OO organiseert een schrijfproef, waarbij 4 mensen, waaronder Meike, een te dicteren tekst moeten opschrijven. Deze schrijfproeven worden afgenomen door 4 verschillende politiefunctionarissen, getuige de namen onder de dictees.
 
Nadat mr. Knoops de conclusie van het NFI had verkregen vroeg hij om de dictees zelf. Dit duurde 3 maanden maar uiteindelijk kwamen zij:
 
Wat blijkt: deze namen van politiefunctionarissen blijken niet te bestaan ! Nu is opzichzelf zo'n schrijfproef al je reinste kul, maar dit is "the bloody limit". Door een buro in Amerika waarvan ook het Amerikaanse OM geregeld gebruik is gemaakt, is nader onderzoek gedaan. Zij stellen dat waarschijnlijk 2 van de 4 briefjes door Meike zijn geschreven.......
 
Laat dit eens goed op je inwerken............
 
Bewust en georganiseerde fraude vanuit het district Ijsselland om een hele test moedwillig te frustreren, want MdJ mag de dader gewoon niet worden. Dat je overigens als Top van het OM een dergelijk onderzoek opnieuw laat uitvoeren door personen die bij het eerste onderzoek betrokken waren is natuurlijk ridicuul. !
 
Rob
 
 
 
Henk op 04-10-2006 11:20
Voor zowel Lucia als Ernest Louwes is de zaak te triest voor woorden: alle bewijs die hen veroordeelde (bij Ernest het DNA, bij Lucia de "moorden" op Amber en Achmad) zijn op drijfzand gebaseerd. Beide mensen moeten dus nu bewijzen dat zij onschuldig zijn. Hier wordt de Nederlandse rechtsstaat flagrant geschonden.
Maar dat is nog niet eens alles. Beide mensen zijn zelfs in staat hun onschuld te bewijzen (Louwes heeft het getuigenis van een wegwerker bij Harderwijk mee, + het feit dat de hele reconstructie die OM gebruikt om Louwes de moord te laten plegen tevens Louwes degradeert tot een zeer domme man, bij Lucia is de hele digoxinevergiftiging van Amber uit de duim gezogen en de overdosering bij Achmad tot een medische fout te reconstrueren, de 8 andere zaken vervallen dan automatisch). Maar van beide mensen wordt dit bewijs van onschuld gewoon domweg genegeerd.
Voeg daarbij die zaak van die Mexicaans Nederlandse vrouw in bovenstaande link die door OM nog steeds als schuldig wordt gezien, ondanks vrijspraak. Voeg daarbij al die andere zaken: Ina Post waar aantoonbaar fouten zijn gemaakt die na haar vrijlating stelselmatig wordt tegengewerkt door Justitie om haar zaak heropend te krijgen en als een zwaar beschadigde vrouw door het leven gaat, butler Dick van Leeuwerden die dit land gewoon ontvlucht is. En het hele verloop van de Schiedammer parkmoord.
Wij leven dus in een staat waar het OM te veel macht heeft en niet doet wat ze moeten doen. En het meest erge van alles is dat volk, regering en kamer dit goed vinden. Nederland verschilt in niets van een land als Libie.
Richard Gill op 23-12-2006 18:34
Richard Gill op 23-12-2006 18:39
Ik had het volgende willen schrijven maar drukte te snel op de verkeerde knopje: volgens mijn nieuwste kansberekening met de nieuwste gegevens is het één op de negen. Dit betekent: je staat erbij als iemand toevallig dood neervalt, je kleed je raar aan of hebt een rare manier van praten, thuis heb een paar boeken van Stephen King in je boekenkast die lang geleden naar de bibliotheek teruggebracht hadden moeten worden, en je hebt een raar verleden en een beetje pech, en het overkomt je ook
rob op 23-12-2006 20:12
Heer Gill,
 
Je gaat inderdaad zo denken. Los van alle details in elke zaak welke aanmerkelijke twijfels oproept, kan je wel een patroon ontdekken.
 
- Het recht van de OvJ om selectief uit jet dossier hetgeen te halen waarvan zij vindt dat het aan de rechter moet worden voorgelegd. Nu het OM een veroordelingsfabriek is geworden dient dit recht onmiddellijk te worden afgenomen. De rechter kan dan ook daadwerkelijk recht spreken daar evt. ontlastend materiaal, maar bijv. ook mogelijk alternatieve verdachten aan hem kunnen worden gepresenteerd.
 
- Recht van de OvJ om getuigen van de verdediging te weigeren.
 
- NFI dient zich louter bezig te houden met wetenschappelijke onderzoeken en zich niet
te mengen in oordeelsvorming in concrete strafzaken. Daarnaast dient overleg met OvJ
en AG's uitsluitend te kunnen plaatsvinden in het bijzijn van de advocaat van de
verdachte.
 
Eigenlijk pleiten al deze punten voor het in ere herstellen van de rechter commissaris oude stijl plus nog enkele extra bevoegdheden.
 
Over de schrijfproef nog dit:
 
Itt wat ik eerder schreef zijn de namen onder de eerste schrijfproef wel achterhaald. Tenminste 2 van deze politiefunctionarissen stellen niets van de schrijfproef te weten.
Bovendien is sprake van het gebruik van briefpapier welke sedert 1999 niet meer door het NFI in gebruik is. Tot op de dag van vandaag komen de PV's van elke politieambetanaar (die de schrijfproef hebben laten afnemen) niet boven tafel, en beperkt mr. van der Meijden zich tot het stellen dat deze er allen zijn.
 
Daarnaast is een zeker heer van Roemburg die tenminste 2 van de 4 schrijfproeven heeft geparafeerd. Ook dit is bijzonder vreemd.
 
Echt lezers, de zaak stinkt tot op het bot.
 
Terzijde: Louwes heeft altijd gezegd dat de geurproef tegen hem, in scene is gezet en dat een 2e proef nimmer kan hebben plaatsgevonden. Natuurlijk zag Louwes spokenm een vuige moordenaar dat was hij ! In NOVA hebbe we kunnen zien dat het college van PG's het gebruik van PV's nav geurproeven sedert 1997 niet voor het bewijs gebruikt kunnen worden on Noord- en Oost Nederland. En........ ? Yes, ook hond Spike die Louwes geur oppikte zit daarbij met z'n begeleider. Ben ik nou gek.........?
 
Het OM moet zich diep en diep schamen. Maar de onderste steen zal boven komen.
 
 
Rob
 
 
 
 
Joop. op 24-12-2006 21:10
Langs deze weg wil ik mijn zeer grote dank uitspreken aan het adres van Professor R. Gill die zich op een fantastische manier inzet voor Lucia de B..
Niet alleen op wetenschappelijke wijze met zijn nieuwe berekeningen via hogere wiskunde, maar ook door zijn persoonlijke opstelling die getuigt van een goed ontwikkeld
gevoel voor rechtvaardigheid t.a.v. de zaak Lucia.(Bezoek Prof. Gill's Home Page ook eens.)
Dankzij Prof. Gill en zijn collega Dr. Peter Grünewald is de kans waar Lucia eerst op afgerekend werd teruggebracht van 1 : 7miljard(!!) via 1 : 342miljoen(Elffers), 1 : 48
(Vrij Nederland/Gill-Grünewald) naar nu; 1 : 9, bravo !
Na eerst 'neutraal' te zijn geweest in deze zaak neig ik steeds meer naar Henk's standpunt: ONSCHULDIG. Ik ken Henk's opstelling viaandere fora, waar hij zich onvoorwaardelijkinzet voor de onschuld van Lucia de B..
Desalniettemin blijf ik volharden in de opvatting, dat Lucia's schuld of onschuld eigenlijk niet ter zake doet.Als er geen bewijs is, ook al heb je het wél gedaan, dient de verdachte vrijgesproken worden ! Zo als het er nu naar uitziet,is dit grondbeginsel der democratische rechtsorde in de zaak Lucia de B. met enorme modderpoten getreden.
En wij allen weten dat Lucia's zaak geen op zichzelf staand incidenteel geval is, wij kennen allen al die gevallen waarbij onschuldigen somtijds vele jaren onschuldig gevangen gezeten hebben hier in ons eigen Nederlandje !
Dit alles als gevolg van een door en door verrotte mentaliteit bij politie en justitie die m.i. niet uit te roeien is, omdat helaas dit soort werk lieden aantrekt die een inhaerent 'foute' persoonlijkheidstructuur hebben.
 
Joop. op 24-12-2006 21:55
Henk,
Van jou weet ik, dat je in eerste instantie wél uitging van de schuld van Lucia en Louwes. Eigenlijk vind ik dat nogal naïef van je, álles dat afkomstig is van overheden dient á priori gewantrouwd te worden, dat is tenminste mijn eigen standpunt. Jij weet waarom ik zo wantrouwig geworden ben!
Iedereen met interesse in de zaak Lucia de B. moet kennis nemen van hetgeen Maarten 't Hart in de NRC daarover geschreven heeft, dat opent ook de ogen van hen die nog steeds denken dat de 'heks' Lucia schuldig is als de pest. N.B., Maarten is niet alleen schrijver, maar tevens afgestudeerd bioloog.
In het NRC-artikel zegt Maarten dat hij serieus geloofde in Colin Powels toneelstukje en power point presentatie over de 'bewijzen' van het bestaan van Saddam's massavernietigingswapens.
Laat ik daar zelfnou nooit in geloofd hebben en ik weet zeker dat Bush, Powel en de complete Amerikaanse regering ook 100% zeker wisten dat er géén massavernietigingswapens in Irak te vinden waren, maar dat er heel andere belangen waren om Irak binnen te vallen. Maar je moet tenslotte een stok (argument) hebben om toe te kunnen slaan. Was ik nou zo begaafd dat ik voor de inval al wist dat de massavernietigingswapens niet gevonden zouden worden ? Nou nee, maar als je nog wel eens kijkt naar die 'ultralinkse' programma's van de NOS/NPS dan word je nog wel eens wat wijzer van hetgeen er op het wereldpolitieke vlak speelt.
In de aanloop naar de Amerikaanse inval in Irak, zond de NOS/NPS een vraaggesprek uit met één van de VN-wapeninspecteurs diein dejaren daarvooralles vernietigd hadden dat er aan niet toegestane wapens in Irak aanwezig was. Deze inspecteur verklaarde officiëel in het openbaar, enkele dagen voordat Amerika Irak binnenviel,dat er geen massavernietigingswapens meer in Irak waren met het ijskoude argument :"Als ze er wél waren geweest, dan hadden wij ze gevonden!". De geschiedenis heeft deze man gelijk gegeven!
NRC-artikel Maarten 't Hart: <www.math.leidenuniv.nl/~gill/Een_hedendaags_heksenproces.html>
Nico op 10-01-2007 10:00
Op 18 mei 2004 schrijft Mischa: ze was er niet bij betrokken .. ze veroorzaakte ze!!!
Hoe zeker zijn de leken van de schuld van Lucia.
Hoe komt dat nu dat men er geheel anders ertegen aankijkt?  Iets om over na te denken.
 
Enkele feiten over het door de rechtbank en het gerechtshof gebruikte bewijs.
 
De farmacologie:
Men vond bij de autopsie van het meisje een aantal gaasjes met bloed, die alsgevolg van een fout! bij de operatie in de operatieholte was achtergebleven. Deze zijn bevroren bewaard. Uit deze gaasjes is bloed geperst, waarmee met een grove methode het digoxinegehalte van 25 microgram/liter bepaald is. Dit hoge gehalte zou middels verkramping van het hart een hartstilstand tot gevolg hebben. Bij de autopsie is geen verkrampt hart gevonden. Bij zo'n verkramping is ook geen bloed aanwezig ook lang nadat de verstijving verdwenen is!!
Bij een nauwkeurige methode is 7 microgram/liter gevonden, dat zou niet aanwijsbaar dood  tot gevolge hebben.  
 Deze aan het OM bekende informatie is de rechters onthouden.
 Soortgelijke ontkrachting geldt ook voor de andere ten onrechte als moord opgevoerde incident.
De statistiek:
De twee bovengenomede gevallen zijn gebruikt om nog 5 incidenten, waarbij Lucia aanwezig was,  als moord en 3 als poging tot moord op te voeren.
Hierbij is gebruik gemaakt van statistiek.
In eerste instantie hadden het ziekenhuis en de politie uitgerekend  dat de kans op toeval 1 op de 4.000.000.000 zou zijn. Daarna heeft dr Ellfers (onder tussen professor) , die in geen 30 jaar wiskunde en statistiek had gedaan, voor de rechtbank uitgerekend, dat het 1 op de 342.000.000 moest zijn.
De onvolprezen Ton Derksen (hoogleraar wetenschapsfilosofie) en (ook onvolprezen) Metta de Noo (arts), die zeer zorgvuldig de gehele rechtgang en bewijzen hebben uitgeplozen en in de publiciteit hebben gebracht,  komen op een veel grotere kans op toeval uit.
Een viertal statistici, waaronder een aantal hoogleraren, vond een getal 1 op 45.
Richad Gill heeft de zaak nu streng onderbouwd en vond dat het toeval zou zijn is 1 op 9, een op negen, one in nine.
Dat komt er op neer dat per 10.000 verpleegsters er 1100 seriemoordenaars zijn.  Met de door de rechtbank en gerechtshof geaccepteerde methoden valt dat te bewijzen.
Waarom die nog geen levenslang hebben, wel ze zijn nog niet door het ziekenhuis aangegeven.
 
 
 Autopsie:
Daarnaast is het bekend dat de bepaling van de doodsoorzaak zonder autopsie maar in 20 tot 30 % correct is, volgens een artikel uit de Scientific of America uit het jaar (1966-1968?) 
 
Conclusie:
Dit is het kille bewijs dat Lucia tot op het bot onschuldig is.
 
De mens Lucia:
Er verschijnen nu ook op de site voor Lucia berichten, de site die ook om andere dan bovengenoemde feiten en voor de verwijzingen interessant is.
Ex-medegevangen schrijven over haar zonder uizondering dat zij ook nog zo'n lieve vrouw is, die andere medegevangen behulpzaam is. Dus toch lief.
 
 Het is onverdraagzaam, dat zij nog steeds vast zit ondanks de massieve hoeveelheid bewijs dat zij volledig onschuldig is.
 
 Zie voor verdere informatie www.LuciadeB.nl

Nico 
 


 

Joop. op 11-01-2007 17:49
Nico,
 
Prima bijdrage hierboven, maar dacht je nu écht dat zij die LdB nog steeds als een 'gemene heks' zien, ook maar iets zullen bijstellen aan hun verderfelijke mening ?
De moeder van 'baby A' blijft keihard zeggen dat LdB haar kind vermoord heeft !
Ik heb enkele ogenblikken geleden het Lucia-boek van Derksen/De Noo uitgelezen en ondanks, dat ik dacht dat ikvia media en internet al heel veelwist en dat is ook zo, zijn mij toch diverse zaken opgevallen.
De allergrootste shock die ik van het boek kreeg, was de opstelling van het hof dat LdB veroordeelde. De argumentatie en schandalige vooringenomenheid doen zonder meer denken aan de beruchte Nazi-rechtbanken van 70 jaar geleden, de processen in de Sovjet Unie en de McCarthy-periode in de jaren 50 in de USA ! Kafka is er niets bij !
Tegen dit soort volstrekte idioten is geen zinnige verdediging mogelijk, het hof heeft altijd gelijk, alle anderen die er anders over denken hebben niet genoeg expertise.
 
Wat ook opvalt bij het hof, is het feit dat men zo hevig verbaasd is over het gegeven dat LdB zo ongelofelijk vaak bij sterfgevallen en reanimaties betrokken was. Ja... dan denk ik over het hof, "zijn jullie na de oorlog nog buiten geweest ?".
Toen ik mij ging interesseren voor LdB, en de getallen van haar "aanwezigheid' bij calamiteiten bekeek, vond ik met wat ikzelf in mijn leven meegemaakt heb dat helemaal niet zo bijzonder ! Maar ja, in in ivoren toren heb je misschien wel een mooi uitzicht, maar meestal geen enkel besef van wat er op de grond aan de hand is.
Het boek van Derksen geeft trouwens een aantal voorbeelden uit de ziekenhuissector die veel en veel significanter zijn, dan hetgeen LdB meegemaakt heeft aan calamiteiten.
Ikzelf heb wat 'toeval' betreft ook dingen meegemaakt, die je niet zult geloven maar ik heb het toch meegemaakt.
 
In mijn bijdragen aan diverse fora betreffende LdB, laat ik zeer duidelijk merken wat mijn mening is over vooral politie en OM in Nederland, maar nu weet ik dat rechters met het zelfde sop overgoten zijn, ik benbehoorlijk geschrokken. Je houdt het niet voor mogelijk dat dit soort procesvoering in ons land anno nu mogelijk is. Alles dat ik tijdens mijn studie onderwezen gekregen heb over staatsinrichting, de rechtelijke macht in het bijzonder schijnt al jaren geleden overboord gezet te zijn ! Puur fascisme.
 
Ik vind het alleen jammer, dat Derksen op zo'n omslachtige manier aantoont dat LdB's z.g. 'compulsie' geen compulsie tot moorden is, ik denk dat je dat veel eenvoudigermet een paar woorden volledig kunt ontkrachten. Volgens Derksen's boek heeft LdB 7x (zeven keer!) in haar "dagboek" geschreven dat zij aan haar 'compulsie' toegegeven had.
Het O.M. en hof doen vreselijk triomfantelijk over het feit dat (slechts) één van deze vermeldingen samenvalt met de dood van mevr. Zonneveld. Ja, wat moet je daarmee ?
OM en hof vinden dit het ultime bewijs dat LdB's compulsie 'doden'was. Zes keer niet één keer wél, is pure weerlegging en een absoluut "NON-bewijs". Als het andersom was geweest ? Alleen dit al pleit haar vrij. Maar het OM én het hof houden op schandalige wijze achter dat LdB nog zes keer over haar compulsie geschreven heeft, zonder dat dit te linken was aan een sterfgeval/calamiteit op LdB's afdeling.
 
Ondanks dat LdB door haar collega's(?) in de gaten werd gehouden is er niets belastends boven komen drijven. Drie opgegraven kinderen hebben geen spoor van vergif opgeleverd!
 
LdB zou een typisch'klassieke psychopaat' zijn. Met enige persoonlijke kennis omtrent dit soort psychische stoornissen, lijkt het mij niet moelijk om dit te ontkrachten.
Het vrijwillig kiezen van LdB voor het zware en opofferendevak van verpleegkundige strookt absoluut niet met de persoonlijkheidstructuur van de psychopaat en aangezien dé meest opvallende eigenschap van de psychopaat 'onbegrensde luiheid' is pleit dat ook voor LdB.
Als zij zo geslepen was met het plegen van de 'moorden' dan zou een psychopaat dat nóóit zo entameren dat ze er zelf een hoop werk aan had, een 'calamiteit' op je afdeling is een hoop gedoe met veel (lichamelijk) werk en wat het hof haar nu juist verwijt, is dat zijzo onverklaarbaar veel bij doden en reanimaties was betrokken(?)! Als je écht een genoegen beleeft aan het vermoorden van mensen en je bent aartslui, dan dien je het vergif toe op zo'n moment dat de gevolgen daarvan zich openbaren op het moment aan het einde van je wacht dat je zelf al weer thuis bent en niet dat je er zelf een hoop werk aan hebt, leer mij de psychpaat kennen !
 
Ook door het 'vervalsen' van een Canadees schooldiploma wordt LdB door het hof 'leugenachtig' genoemd. Ik kan dit niet niet anders zien dan juist positief voor LdB !
Haar roeping was verpleegkundige en daar had zij heel veel voor over en uit rapporten over hoe LdB was als verpleegkundige blijkt dat zij prima functioneerde en als een voldoende kundig verpleegkundige geoordeeld werd.
 
Dit land is inderdaad afgegleden naar een bananenrepubliek, als je in de klauwen valt van politie en justitie, zorg dan dat je de aller allerbeste advocaat hebt.
Het is om je rot te schamen voor je eigen land !
 
 
rob op 11-01-2007 19:16
Joop,
 
In vele "standaard" strafzaken kan op basis vanroutine van rechters worden gekomen tot een al dan niet bewezenverklaring van het ten laste gelegde. De rechter wordt nauwelijks uitgedaagd om zijn "lijdelijke" rol daadwerkelijk inhoud te geven. Helaas lijden onder een dergelijke beroepsopvatting de onschuldige verdachten in dit land bij complexe zaken.
 
De beste advocaat, Joop, zal je niet meer kunnen helpen. Onze dames en heren parlementariers hebben onder de "law & order" trend van de laatste 10 jaar ingestemd met enorm scala aan wetswijzigingen welke hebben geleid tot, veel meer opsporingsmogelijkheden, uitbreiding van bvevoegdheden voor politie en justitie, inperken van de rechten van de verdachte en een al maar afkalvende controle op politie en justitie. Zo is Nederland verworden tot het land met de meeste telefoontaps van Europa, kunnen advocatenworden afgeluisterd (kan alleen niet voor het bewijs worden gebruikt), wordt machtsmisbruik binnen de politieorganisatie systematisch door de vingers gezien, etc. Advocaat Weski luidde recent de noodklok, alsmede enkele oud-rechters. Den Haag slaapt lekker door.
 
O.a. in de Deventer moordzaak is de kans levensgroot dat de veroordeelde een produkt is van een ter kwader trouw handelend OM en politie. Wat bovendien intrigeert is het feit dat een dergelijke organisatie zich zo op sleeptouw laat nemen endaarmee haar eigendisfunctioneren onder de petmag en kan houden.
Wat je in de DMZ bovendienkunt leren is datgene wat de beste advocaat niet voor je kan doen, namelijk zorgen dat je buiten de bajes blijft als je een ernstig misdrijf hebt gepleegd. Hiertoe moet je er voor zorgen tegen politie en het OM een dusdanig sterke informatiepositie te hebben, welke je op het juiste moment moet verzilveren. Het is in deze zaak praktijk en o zo verwerpelijk. Nederland slaapt lekker verder en de burger zal zichzelf meer en meer gaan beschermen tegen een dergelijke overheid.
 
Geen parlementarier durft de vraag te stellen welke kwaliteit binnen bestaande regelgeving nu eigenlijk van politie en justitie mag worden verwacht.
 
Ik ben een optimist; een 2e schiedam biedt zich op korte termijn aan. Zal de Minster van Justitie het opnieuw een incident noemen ?
 
Rob
 
 
 
 
 
 
Nico op 11-01-2007 20:25
Nico op 11-01-2007 20:35
Joop,
 
Ik kan je standpunt heel stevig ondersteunen. Echter wat boven al uitsteekt aan onrecht is de levenslange straf, die Lucia heeft gekregen voor iets wat niet gebeurd is, laat staan dat zij daar schuldig aan is. Dus wat ik zeg of schrijf moet funtioneel zijn. Vandaar op deze wijze.
 
Niet geboren en toch al schuldig, zo hebben de rechters geoordeeld.
 
Nico 

Joop. op 16-01-2007 22:46
@Nico, Ik wil nog even terugkomen op wat je hierboven geschreven hebt over "De Mens Lucia" (10-01-2007).
Uit de mediaberichten, zeker in het begin van de zaak Lucia de B. werd er een beeld van Lucia geschetst dat er niet om loog, zij zou het prototype van de lelijke heks zijn en niet om aan te zien. Nou niet dat ik zoiets geloof op gezag van sensatiebeluste journalisten die natuurlijk niet anders kunnen concluderen als dezenin eerste instantie horen, dat deze massavernietigingsverpleegster '30 doden' op haar conto heeft staan en de kans dat zij het NIET gedaan zou hebben 1 op 7miljard was!
Enorm groot was mijn verrassing ongeveer een jaar geleden toen er in mijn lijfblad Vrij Nederland een artikel over Lucia verscheen vergezeld van een foto van haar en een facsimilé van een handgeschreven brief van haar hand die heel iets anders toonden.
Op de foto, alles behalve een heksachtige vrouw, maar een heel mooie vrouw met een fascinerende mooie openblik in haar ogen, iets dat ik daarna op alle andere foto's die ik van haar gezien heb ook waargenomen heb o.a. de Telegraaffoto van Lucia op het strand met kwal(te zien op Richard Gill's Home Page) en de recente nieuwe Lucia-foto op haar eigen website. Wat het handschrift van Lucia's brief betreft, zelden zo een mooi betoverend handschrift gezien en in een goede stijl en foutloze spelling. Helaas heb ik persoonlijk kunnen constateren dat er van dit geweldig mooie handschrift doorde hersenbloeding(CVE) van Lucia niet zo veel meer over is, maar zij kan gelukkigtoch weer redelijk schrijven. Ik ben nuchter genoeg om daar meteen aan te verbinden, dat een leuke kop en een mooi handschrift met foutloos taalgebruik iemand per definitie niet vrijpleit van een misdrijf, maar van die vreselijk negatieve beschrijvingen die er nog steeds over Lucia circuleren klopt geen ene malle moer.
Dus.... ga nooit uit van wat anderen zeggen, eerst zelf zien dan pas oordelen, een principe dat ik gelukkig al heel lang hanteer en mij geen windeieren gelegd heeft.
Jij en ik zijn niet de enigen die woedend zijn over de rechtgang bij Lucia's proces, ook
andere bekendere Nederlanders o.a. Maarten 't Hart en Richard Gill laten geen mogelijkheid onbenut om naar buiten te brengen wat een bananenrepubliek wij de afgelopen 25 jaar geworden zijn als het over procesrecht, waarheidvinding en procesgang gaat. Het meest beangstigende in deze is, dat de affaire Lucia de B. er slechts één van de vele is van de afgelopen 25 jaar !!
Nico op 17-01-2007 00:58
Joop,
net zoals Maarten 't Hart schreef dat iemand hem in het oor fluisterde: "Moet je die scharminkelige heks daar zien zitten", zei iemand tegen mij: " ik ken die types". Toen ik hem vroeg , nota bene een ex-psychiatrische verpleger,  of hij de in- en outs van de zaak kende, moest hij dat ontkennen.  Het zijn juist enkele mensen, ja mensen, uit haar beroepsgroep,  die dit vervloekte heksenproces op gang hebben gebracht (voor de slechte lezer, niet de gehele beroepsgroep).  Ik weet dat er heel veel fout in Nederland is en waar klip en klaar ook deze overheid mee te maken heeft.
Echter Lucia heeft levenslang gekregen voor iets wat ze onmogelijk gedaan kan hebben, er is geen splinter aanwezig dat het vermoeden nog zou kunnen rechtvaardigen. Iintegendeel,
er zijn geen moorden.  Zelfs dat het toeval  kan zijn is 1 op 9, van belang voor die gruwelijke en rechtstechnisch gezien onmogelijke schakel- of kettingbewijs constructie.
Mensen met een exacte studie kijken zeer afzichtelijk naar zo'n constructie en denken dat  dat meer met wichelarij te maken heeft dan met rationeel denken. Dat laatste verwacht je van een rechter. 
Verder komt er nog bij en dat kun je uit de informatie halen, dat zij een lieve en meelevende vrouw is. Dat laatste is haar kwalijk genomen (het motief om haar aan te geven en wordt ook nog door het OM en Paula Lampe gebruikt), zozeer dat al die sterfgevallen waar zij aanwezig kon zijn, op een gruwelijke wijze op haar conto zijn geschreven (moeder Teressa complex).
Gelukkig hebben Ton Derksen en Metta de Noo deze gruwlijke beschuldigingen en ten slotte veroordeling weten te ontrafelen tot een dwaling die zijn weerga niet kent in Nederland.
Daarbij komt ook nog de zeer grote blunder van dat zgn. statische bewijs, waaruit blijkt de grote onkunde van de deskundige-getuige (dr Ellfers, ondertussen professor!) van het OM. Dit geldt ook voor de andere getuigen-deskundigen, w.o. Freek de Wollf (hij moet zich ook schamen voor zijn grote lafheid). 
Bij de Schiedammer parkmoord stopt de blunder bij de politie-agenten en neemt het OM dat als zoete koek aan. De 100% ontlastende verklaring van Maikel wordt niet serieus genomen,
dus totaal geen twijfel bij Maikle. Maikel ziet de moordenaar zelfs een keer in de tram zitten.  Naast de blunder met de getuigenis,  is er een blundermet de veter gemaakt (niet-kloppende DNA)  Wellicht vergeet ik nog wat mineure punten naast het vreselijke verhoor door de politie, waar die ondeugdelijke psycholoog, die zichzelf tot professor heeft laten benoemen, bij zat.Kort geleden reageerde hij verongelijkt in de pers op een beslissing/advies van minister Donner om hem niet meer in te huren.
Maar wat Lucia nogmaals betreft,  het is de grootste blunder door de hele gerechtsgang heen. Daarbij komt ook nog dat ze levenslang heeft gekregen.
Als Ton en Metta haar lot niet hadden aangetrokken, zou ze voor de rest van haar leven in de gevangenis wegrotten.
 
Ik heb me er nooit in verdiept, tot op eens me oog erop viel en ik direct wist hier is de terreur van de massa of de groep aan de gang. Ik kende ook meteen de achtergrond van haar. Ik heb zelf enkele jaren in Canada gewoond en weet ook dat de een het geluk toelacht en de ander vreselijke pech heeft. Het noodlot heeft Lucia getroffen.
Ik had zo gehoopt dat ze met deze Kerst al het tweede goede bericht zou ontvangen, helaas.
Ik snap ook niet waarom.  Die rechtenstudie stelt niet zoveel voor. Ik heb begrepen, dat sommigen de oude  (moeilijker dan de hedenaagse) studie  in 2 1/2 jaar deden. 
 
Joop, ieder keer als ik eraan denk, word ik vreselijk boos. De rechtbank, gerechthof en het college van procureurs-generaal zitten in een gebouw 300 meter van de plek,  waar ik dit nu type.  Een enkel keer zie ik die types, om die zegswijze van die ex-psychiaterische verpleger te gebruiken.
 
Niet geboren en toch al schuldig, zo hebben de rechters geoordeeld. 
 
 
 PS. Van mij kan ze die hbo en academsiche papiertjes (ook nog zonder spieken)  van mij krijgen, als het OM daar zo moeilijk over doet.
 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl