journaloes.punt.nl
Enge mail
In mijn inbox een ongevraagde mail.
Een vreemde mail.
Een enge mail;
 
Aangetekende Brief aan:

Ministerie van Justitie 

Betreft - klacht Inspecteur Generaal Herre Kingma

Geacht ministerie van Justitie,

Ik meen te mogen spreken namens een Bevolkingsgroep, namelijk de 1000den Jomanda-gangers in Nederland en misschien een beetje namens Jomanda. Ik wil een klacht indienen tegen Inspecteur Generaal Herre Kingma van de Inspectie Volksgezondheid, wegens het misleiden van Nederland inzake Jomanda en het in ambtsuitoefening aanzetten tot haat, discriminatie en (verbaal) geweld jegens Jomanda / Alternatief en dus mijzelf en 1000den Jomanda-gangers. Bijgaand stuur ik mijn motivering en beargumentatie.

Voordat ik een officiele klacht wil indienen of andere wegen ga bewandelen, wil ik in eerste instantie, van het ministerie van Justitie, een toelichting hebben op deze zaak, zoals door mij aangekaart.

Indien beantwoordng enige tijd op zich zal laten wachten, ontvang ik gaarne een ontvangst bevestiging van dit schrijven.
 
Bij voorbaat dank en Hoogachtend,

Frank Eeken bc.

Reacties

Pagina123
op 05-09-2006 22:31

Frank_E op het Jozef Rulof forum - 2 Sep 2006 16:37:18

...Bewezen lijkt mij, Herman Nimis heeft in zijn kritiek op de Rulofianen deels gelijk, zoals hij op andere punten, inhoudelijk, ongelijk heeft: "De discussie met sommige Rulofianen is zinloos".....

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280&page=34#msg40887

Herman op 07-09-2006 11:00
De afzender van bovenstaande berichten, die hier onbekend wenst te blijven maar waarvan iedereen weet dat dit Frank Eeken is, werd op het forum www.jruloff.com op zijn vingers getikt wegens zijn constante aanvallen jegens mij en het feit dat ik mij daar niet meer kan verdedigen. 
 
Zie:  http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280&page=34#msg41070
marieke op 07-09-2006 17:41
Modder gooien! Huppa.
Beetje kinderachtig, niet?
Herman op 08-09-2006 07:57
Deze man heeft mij enorm willen beschadigen terwijl ik mij heb ingezet tegen boeken met een antisemitische, racistische en voor andere mensengroepen beledigende inhoud.
 
Ik begrijp ook dat dit niet de plek is om een persoonlijke vete uit te vechten. Wat mij betreft houd ik er daarom nu mee op.
Frank Eeken op 09-09-2006 20:02

HERMAN NIMIS, INHOUDELIJK BEZIEN

Jomanda- en Jozef Rulof -criticus en -onderzoeker Herman Nimis critisch en onderzoekend onder de loep

 

VRIJHEID VAN MENINGSUITING ?

De grondrechtelijke vrijheid van meningsuiting en met name de persvrijheid is er niet alleen ter verspreiding van aangename mededelingen maar ook voor het geven van informatie die voor sommigen kwetsend, schokkend of verontrustend kan zijn cq. als ruinerend geinterpreteert zouden kunnen worden. Een ieder heeft een vrijheid van meningsuiting zowel positief als negatief. Indien iemand bijvoorbeeld de overtuiging heeft dat een ander niet goed functioneert dan mag hij of zij dit in principe vermelden in de krant. Indien een persoon een bepaalde opvatting over een ander heeft, en deze mening verkondigd, dan zal dus niet aangetoond kunnen worden dat hij onwaarheden vertelt. Dat de mening eventueel onterecht is, doet daar niets aan af en betekent nog niet dat dit onrechtmatig zou zijn.

 

SLACHTOFFER ROL:

"Herman Nimis is zo gedreven omdat hij van de Bhagwan op een sinaasappelkistje moest gaan zitten en dat ook gedaan heeft" ( bron - Jozef Rulof forum)

Kwaad zijn over een eigen gecreeerd verleden, en dit later afreageren op alles en iedereen die herinneringen zouden kunnen doen oproepen aan dit eigen verleden: goede 'critische en onderzoekende' journalistiek ? Of een eigen verwerkingsproces ?

DE REALITEIT LIJKT:

Frank_E heeft,

op verzoek van Herman Nimis,

3x een voorstel gedaan,

o.a. Het Sinaasappelkistje-probleem

om nader tot elkaar te komen.

Herman Nimis is hier nimmer op ingegaan en/of erop gereageerd..

# Herman Nimis zet zich in TEGEN o.a. boeken van Jozef Rulof, maar ook TEGEN...

# Frank_E heeft zich ingezet VOOR duizenden Jomanda gangers en Jozef Rulof lezers, waarbij Frank_E tevens deels de kritiek van Herman Nimis op lezers van Jozef Rulof boeken juist ondersteunt:

En toch.....

DE ZAKEN OMDRAAIEN:

-1- AANVAL HERMAN NIMIS:

Het, gebaseerd op een geloofsovertuiging (Femke Halsema "Atheist zijn is ook een geloof") en Jomanda-onwetendheid, was in eerste instantie o.a. Herman Nimis die vele jarenlang Jomanda, Jozef Rulof en z'n boeken, die zich enorm inzetten voor de gehele mensheid, enorm heeft willen en wil beschadigen (en dien ten gevolge duizenden Jomanda-gangers en Jozef Rulof-lezers) door middel van laster en onwaarheden c.q. zijn eigen interpretatie van zaken.

-2- REACTIE / VERDEDIGING FRANK-E:

Frank_E heeft hiertegen weerstand proberen te bieden, wederhoor, verzet en Herman Nimis' onwaarheden en laster proberen te weerleggen en ontkrachten door middel van realistische inhoudelijke feiten (o.a. met veel links en verwijzingen) en Jomanda-wetendheid. Frank_E heeft vraagtekens proberen te zetten bij de werk-,schrijf-wijze van Herman Nimis en z'n beweringen jegens Jomanda en Jozef Rulof met als doel onrecht bestrijden en waarheid. Iets wat Herman Nimis eigenlijk juist zou dienen te ondersteunen gezien z'n 'bewereingen', de functie die Herman Nimis zichzelf schrijvende heeft toegeeigend en vooral ook gezien de omgeving waarin Herman Nimis vertoeft: Skepsis-kringen: die 'buitengewone beweringen' aan de toets der realiteit en rationaliteit beweren te willen onderwerpen. Frank_E meent niets anders te hebben gedaan:

# t.a.v. Jomanda:

'Vragen aan Jomanda over onduidelijkheden m.b.t. haar mediumschap'

De Mede-mens / Jomanda: Totalitair afwijzen (zwart/wit denken):

# t.a.v. Jozef Rulof:

'Rulof-criticus Herman Nimis presenteert nieuwste artikel'

e.v. - o.a.:

o.a. Het Sinaasappelkistje-probleem

Zie ook - Het Sinaasappelkistje-probleem

met o.a. Aards-wetenschappelijk bewijs: zie THE TRUTH ABOUT KILLING

zie THE TRUTH ABOUT KILLING

Letter to the President of The Royal Society:

Subatomic Physics: The Study of the Invisible Part of the Universe

-3- WEDERHOOR:

Men zou dan kunnen stellen, het ligt aan de 'boodschapper', maar, alsof men men in z'n geloof niet mag tegenspreken met feiten en realiteit, Herman Nimis had en heeft hier enige moeite mee:

terwijl Frank_E meerdere malen Herman Nimis om wederhoor verzocht heeft,

zodat de door Herman Nimis bestempelde en veronderstelde zogenaamde 'laster' zou kunnen worden gecorrigeerd, aangepast of ingetrokken. Indien Herman Nimis inhoudelijk zogenaamde 'laster' niet weerlegt, dan zou men kunnen veronderstellen dat 'laster' helemaal geen laster is maar waarheden, totdat het tegendeel bewezen is.

JOZEF RULOF: DISCRIMINATIE AAN DE KAAK STELLEN ?

Zoals de overgrote meerderheid van de mensheid vind: discriminatie mocht niet, mag niet en zou nooit moeten mogen ! Frappant dus dat Herman, iemand die de boeken van Jozef Rulof blijkbaar verwerpt, wil verbieden, dit soort zaken ziet en leest in die boeken. Terwijl degenen die de boeken omarmen, de lezers (oa. donkere- blanke ras, Japanners, Chinezen, Negroïden, Homoseksuelen etc etc.) dit niet uit de boeken interpreteren. Immers waar is hun stem in de realiteit ? Indien zij wel discriminatie uit de Jozef Rulof boeken zouden interpeteren, terwijl Herman Nimis juist rationaliteit 'predikt', zou dat enigszins niet rationeel zijn aangezien de lezers dan boeken zouden lezen waarin ze zelf SM-achtig gekleineerd zouden worden, volgens Herman Nimis ? Twee kanten van de medaille: duizenden lezers en Herman Nimis & volgelingen. Wie wordt 'geloof't ?

quote:

"..WAAROM ZOU MEN

NIET KRITISCH MOGEN ZIJN, HERMAN NIMIS ?

Je bent verbannen van het Jozef Rulof forum omdat je

- (a) meer dan 3 jaar de lezers hebt zwartgemaakt,

- (b) we jouw kritieken al allemaal 10 keer gehoord hebben,

- (c) je nooit een antwoord wil aanvaarden als het niet overeenstemt met je eigen interpretaties,

- (d) je met opzet overal leugens gaat verspreiden,

- (e) je er alles aan doet om de boeken en informatieverspreiding in de doofpot te stoppen.

En er zijn misschien nog wel een paar redenen die onbewust meegespeeld hebben. Ik heb niks tegen kritiek, alleen wordt het zeer gevaarlijk als dit van onbetrouwbare figuren komt.."

< Beheerder van het Jozef Rulof forum:

>

PERSOONLIJKE VETE ?

Nee. Herman Nimis verzint en fantaseert het een en ander, en blijft ook hierin volharden. Alsof het allemaal om Herman Nimis draait. Nee. Het ging om de (inhoudelijke) kritiek op Jomanda en Jozef Rulof. Zet een ander persoon (voor de vorm), dan Herman Nimis, neer met eenzelfde kritiek op Jomanda en Jozef Rulof, en exact hetzelfde (inhoudelijke) verhaal van Frank_E zou volgen. Dus persoons-onafhankelijk (de vorm), maar inhoud afhankelijk, zoals de politiek veelal beweert. Iets wat Herman Nimis veelal zelf in z'n artikelen als argument gebruikt om anderen aan te vallen, maar zelf blijkbaar niet (bewust) doorheeft dat hij zelf doet wat hij anderen kwalijk neemt. Men gooit liever de spiegel kapot dan naar menzelf te kijken: Herman Nimis verwart "boodschap" met "boodschapper". Indien iemand Herman Nimis wil ruineren dan is het Herman Nimis zelf, zoals indien er iemand een vete heeft met Frank_E, het Frank_E zelf is.

LESSEN: AAN DE ENE KANT

Of Frank_E inmiddels iets geleerd heeft ? Ja. Het ongevraagd lastig vallen van anderen met het eigen geloof en/of een eigen frustratie (vanuit een verleden) is niet geheel juist en kan nimmer tot harmonie leidden en/of een werkelijke inhoudelijke discussie, omdat ieder mens zijn of haar (eigen) waarheid op zijn of haar eigen tijd en tempo, in zijn of haar eigen leven, zal leren ontdekken op eigen initiatief zodat indien men toelichting wenst men dat zelf zal vragen.

AAN DE ANDERE KANT

Indien waarheden (totdat het tegendeel bewezen is) niet meer mogen worden terug-verwezen naar degene die onwaarheden verkoopt, onder het mom van 'critische en onderzoekende' journalistiek, in het land waar Vrijheid van Meningsuiting een zogenaamd groot goed zou zijn waarbij de VVD / Ayaan Hirsi zelfs het 'recht op beledigen' voorstaat, dan zou men evengoed in fantasie kunnen stellen:

(Zie de actualiteit) Laat George W. Bush lekker zijn medemens ruineerende gang gaan !

Wie wordt 'Geloof' t ?

1 man of Duizenden mensen wereldwijd.

 
Herman op 10-09-2006 07:11
Mijn slotcommentaar :
 
De heer Eeken werd wegens aanhoudend querulant gedrag van het forum van www.jrullof.com op de vingers getikt, waarna de topic helemaal gesloten werd. Vandaar zijn postings hier.
 
Vanwege hetzelfde soort gedrag werd hij van het forum van http://www.freethinker.nl/forum/ zelfs helemaal verbannen.
Tournus op 10-09-2006 09:22
Frank E. is een verblinde volgeling van de nu nog levende spirituele kwakzalveres Yomanda en die rare katholieke imitatie van de nepprofeet Steiner, Jozef Rulof.
 
De godsdienstwaan, eigenlijk is het beter te spreken van de 2 sektewanen van
Frank E. botst met de overtuigingvan Herman, die deze twee nepzieners genadeloos analyseert tot wat ze ook werkelijk zijn, 2 spirituele oplichters en daar ook vrijuit over schrijft.
 
Frank E. achtervolgt Herman overal waar hij kan, hij is een echte stalker en een onvervalste troll.
 
In mijn ogen is hij een achterlijk misbaksel, een kwaadaardige volgeling van 2 sektes.
 
Met vriendelijke groet,
 
Tournus.
 
op 11-09-2006 00:03

Het sinaasappelkistje-probleem verklaart veel interpretaties.

Agnosten, lezen en zien wel vaker (zonder (wetenschappelijk) bewijs) wat ze zelf 'geloven'

"Ik heb geen leven na de dood geloof"

 

SCIENTIST CLAIMS PROOF OF AFTERLIFE

Research Finds Accuracy Of Mediums Channeling Dead People

( March 4, 2004 ) http://www.newsnet5.com/news/2893543/detail.html

A LAWYER PRESENTS THE CASE FOR AFTERLIFE

For your appendix see your surgeon. For crime see a cop. For evidence you see a lawyer.

Victor Zammit: lawyer of High Court and Supreme Court of New South Wales, Australia

# IRREFUTABLE OBJECTIVE EVIDENCE

http://www.victorzammit.com/book/index.html

# $1 MILLION CHALLENGE TO DISPROVE EVIDENCE LIFE AFTER DEATH

http://www.victorzammit.com/skeptics/challenge.html

RESEARCH PROVES 'SIXTH SENSE'

Scottish academics find proof of mediums' ability to use extrasensory perception

http://www.sundayherald.com/33398

 

THE SCIENTIFIC PROOF OF SURVIVAL AFTER DEATH

# THE CAMPAIGN FOR PHILOSOPHICAL FREEDOM

The Campaign for Philosophical Freedom is a non-profit organisation founded by Michael Roll to present the SECULAR SCIENTIFIC CASE FOR SURVIVAL AFTER DEATH - a separate mind and brain. The study of the normally invisible part of the universe - subatomic physics - provides a rational explanation for so-called "paranormal" or "supernatural" phenomena, "ghost stories". The alternative to all the supernatural religions, invented by priests who knew nothing about cosmology, is not yet another one-god religion, as is Spiritualism. http://www.cfpf.org.uk/ - OR -

# LIFE AFTER DEATH - " The Discovery Of People In The Invisible Part Of The Universe "

American broadcaster Jeff Rense is putting this on his website (receives 7 million hits a month)

" The Discovery Of People In The Invisible Part Of The Universe "
op 11-09-2006 00:52

FREETHINKER FORUM:

http://www.freethinker.nl/forum/

Subject - GOD BESTAAT NIET:

Vr Mei 12, 2006 1:26 pm

'Massa' begint al weer te trollen. Hij suggereert nu dat 'TOURNUS' 'Huma/Cluny' is.

Di Jul 04, 2006 12:21 pm

Belial/Toby Mac/Prescott en waarschijnlijk nog andere nieuwen(muel) zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid nieuwe nicknames van het oude bekende watheistentrio TOURNUS /Jan C./CrGr.

(Do Jun 22, 2006 2:55)

De zaken worden voor de zoveelste keer weer eens omgedraaid wat weer eens aantoont dat TOURNUS een (zelfcensuur) van het meest ergste soort is en blijft. En bedient zich zoals zo vaak volop van projecties.

marieke op 11-09-2006 11:52
*Applaus* Heel knap om steeds anoniem zulke posting te plaatsen. *Applaus* Wees er maar verdomd trots op. *Applaus* Ga vooral zo door!
op 11-09-2006 13:21

Anoniem: als in het gebruik van aliassen en nicknames.

Een boodschap is afhankelijk van de boodschapper. Duidelijkheid over de boodschapper, kan duidelijkheid verschaffen over de inhoud van een boodschap.

Men mag Roze Olifanten zien en interpreteren wat men wil. Of het inderdaad werkelijk, realistisch en rationeel gezien een Roze Olifant is, is dus een tweede. Iets beweren en interpreteren met iets wat lijkt op enige vorm van bewijs, onderbouwing en beargumentatie, is nog altijd realistischer en rationeler, dan iets beweren en interpreteren zonder enige vorm van bewijs, onderbouwing en beargumentatie. Of men daar trots op dient te zijn ....... ?

NBR op 11-09-2006 14:05
Vraagje: leest iemand deze reacties ook echt?
 
Tip: in beheer kun je reacties verwijderen en ip-ban uitdelen....
op 11-09-2006 22:09
Tip: in beheer kun je reacties verwijderen.
 
Daartoe is al eens verzocht (zie hieroboven).
Daartoe was Journaloes niet bereid.
Tournus op 12-09-2006 12:30
Ik benhier terechtgekomen omdat iemand op een ander forum meldde dat een fanatiek volgeling van Yomanda hier een trollenactie is gestart tegen iemand die juist niets van Yomande wil weten.
Blijk in binnen enkele dagen gespot te zijn door mijn eigen prive-troll, een warrig agnost, die ik al wat langer ken.
Wil je meer weten over deze troll, hier is de link naar zijn forum.
 
 
Hij noemt zich daar Songa.
Maar eigenlijk volkomen is dat oninteressant, het gaat hier om het stalkgedrag van het fanatieke sektelid van het Jozelf Rulofforum, het forum van die rare sekte.
 
Groeten Tournus.
op 12-09-2006 14:14

Het sinaasappelkisteje-probleem verklaat veel interpretaties.

Als Herman Nimis, het omdraaien van zaken:

Herman Nimis 'stalkt' Jomanda en Jozef Rulof al vele jaren, is een 'trollenactie' gestart tegen Jomanda en Jozef Rulof met wie hij niets te maken wil hebben, en schrijft daar onwaarheden over sinds 1997. Daar is inhoudelijke reactie op gekomen a.h.v. waarheden sinds eind 2004.

Grappig, dat dit zogenaamde 'sektelid' het deels eens is met de kritiek van Herman Nimis op de leden van het Rulofforum, het forum van die rare 'sekte'. Lid zijn van een 'sekte', en tegelijkertijd kritiek aanvaarden op diezelfde 'sekte' waar men zelf lid van is ? Niet echt realistisch en rationeel.

Herman op 12-09-2006 14:38
Eigenlijk zou ik niet meer moeten reageren. Ik denk dat Tournus heel goed weet waarover hij het heeft.
 
Het "stalken" van Jomanda en Jozef Rulof, waarvan de heer Frank Eeken mij beschuldigt, komt neer op het uiten van gefundeerde kritieken, deels via mijn artikelen,
(zie voor de meest recente:  http://www.xs4all.nl/~afa/alert/2_10/rulof1-html en http://www.xs4all.nl/~afa/alert/3_ 10/rulof2-htm, getiteld Rassenleer van ziener Jozef Rulof opnieuw onder de loep) en deels via postings op het forum www.jruloff.com. Mijn bevindingen worden o.m. ondersteund door het CIDI, het COC, het LBR, de Stichting voor mensen met het Down-syndroom, de Anne Frank-stichting en alle antisdiscriminatieburo's in het land. Toen dhr. Eeken merkte dat zijn blauw/wit gejurkte idool in opspraak was omdat zij de omstreden boeken van Jozef Rulof promote, begon hij mij op een ongelofelijke manier te stalken, eerst op hetzelfde Rulof-forum en toen hem na vele maanden die gelegenheid werd ontnomen door de webmaster gaat hij nu hier door.
 
Het is jammer dat het ingestraalde water van zijn idool hem niet helpt om hem daarvan af te brengen.
Tournus op 12-09-2006 16:59
Yomanda kennen we allemaal al.De spirituele oplichtster uit Tiel.
Jozef Rulof is een mislukte kopie van Rudolf Steiner, hij waande zich een profeet.
Zielig dat sommige spirituele zweverikken bij deze rare gedateerde jaren 50 sekte blijven plakken.
Hier wat links over Jozel Rulof en het JR-forum
 
En hier wat tegengeluiden:
 
En ik lid van een sekte?
Wat een maffe gedachte!
journaloes op 12-09-2006 18:04
Nu is het echt genoeg geweest! Hebben jullie dan niet begrepen dat ik mij totaal niet interesseer voor deze onzin? Kijk voor de grap eens naar de reacties die ik gegeven heb in deze nutteloze discussie. Of ga terug naar de bron; ik schreef over een enge mail. Die was ook eng (in 2004 notabene) en die is nog steeds eng. Of de posting van vorige week, over de zin en onzin van sommige discussies.Laten we er allemaal eens over ophouden of ergens anders een podium of klaaghonk zoeken, er zijn toch wel belangrijkere dingen in deze wereld dan de waarheid over een paar zweverige mensen, niet?
Tournus op 12-09-2006 18:18
Wellicht!
Tot ziens dan maar.
Herman op 13-09-2006 09:14
Journaloes, je hebt volkomen gelijk. Stop deze onzin desnoods met een technische ingreep van jouw kant. Bedankt! 
op 13-09-2006 16:31

Men mag veronderstellen dat indien men artikelen / postings schrijft ('stalken'), o.a. gebaseerd op onwaarheden, sinds ongeveer 1997 over Jozef Rulof en Jomanda, het blauw/wit gejurkte idool wie al sinds ongeveer 1997 in opspraak was omdat zij de omstreden boeken van Jozef Rulof promote, dat dat bedoeld is om reacties te ontlokken. Achteraf klagen over die artikelen / postings / reacties ('stalken') sinds eind 2004 ...

De zaken omdraaien en een slachtoffer-rol verkiezen.

bevindingen Herman Nimis

De bewering dat Herman Nimis' bevindingen (antisemitisme van de Rulof boeken) worden ondersteund door enkele instanties, lijkt op een wedstrijdje wie de meeste medestanders heeft. Als Herman Nimis zo begint, dan hebben duizenden mensen de boeken van Jozef gelezen en zijn niet tot Herman Nimis' conclusies en bevindingen gekomen. Het beleid van George W. Bush wordt eveneens ondersteund door enkelen. Wie wordt 'geloof't ?

De bevindingen over Herman Nimis's artikelen worden ondersteund door o.m., naast zie het Jozef Rulof forum, de lezers van de Jozef Rulof boeken zoals:

- "De fouten uit de artikelen van Herman Nimis halen is een dagtaak,daar begin ik niet meer aan"

- "..iets wat Herman Nimis met zijn goedkope stemmingmakerij probeert te voorkomen.."

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=18733&highlight=#18733

- "Het artikel van Nimis staat bordevol fouten en foute interptretaties"

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=18719&highlight=#18719

CIDI

geloofde Herman Nimis en maakt in rapport melding van:

"Melding bij CIDI, Media: Melder doet al jaren onderzoek naar de boeken van Jozef Rulof"

"Om het antisemitische klimaat te bepalen is meer nodig dan alleen tellen. Het gaat er ook om wat mensen denken over Joden"

Zoals Herman Nimis zelf ervaren heeft en zegt, geen van de Jozef Rulof lezers neigt naar antisemitisme. Bovendien heeft Stichting Wayti, de uitgever van de boeken van Jozef Rulof, zich verdedigt inzake Rulofs vermeend racisme.

Stichting Wayti

In een artikel stelt Herman Nimis dat de uitgeverij van de boeken van Jozef Rulof Stichting Wayti Press uit Apeldoorn, die in 2004 een grote hoeveelheid boekcitaten met beschouwingen had uitgegeven waarin getracht werd het vermeende racisme van Rulof te weerleggen, daarin een "kronkel" opvoert. Wayti had oa. gesteld dat: "Dit verschijnsel legt de nadruk op het verschil tussen menselijke benamingen en de geestelijk-wetenschappelijke wetten die door de astrale meesters beschreven worden. Geestelijk-wetenschappelijk gesproken bestaan er geen 'mensen' en ook geen 'Eskimo's'. Geestelijk-wetenschappelijk spreekt men over ziel en lichaam. De gevoelsgraad van de ziel en de stoffelijke ontwikkelingsgraad van het lichaam kunnen in vele verschillende 'combinaties' voorkomen, die menselijk gesproken over één kam geschoren worden, en dan als 'Eskimo', 'blanke', 'neger', 'Indiër', enz. benoemd worden"

Herman Nimis veegt dit weg met: "Aards-wetenschappelijk gezien deugt hiervan niets en op het over-één-kam-scheren van mensengroepen heeft Rulof zelf een patent".

Een kronkel ?

# Waren het niet 'enkele' joden die Jesus wilden kruisigen tegenover 99% joden die dat eigenlijk helemaal niet wilden. 'Enkele' honderden Joden stonden op het plein van Pilatus. De meeste joden in Palestina waren niet bij de kruisiging aanwezig. Zodat een zgn. 'groepskarma' (van boven af bezien op een groep - topdown: Goddelijk perspectief-->mens) voor 'de' joden niet rationeel en onzinnig zou zijn, behalve door generalisatie, iedereen (alle joden) over êên kam scheren, voor het gemak van de leesbaarheid van een artikel.

AARDS-WETENSCHAPPELIJK gezien / bewijs ?

Zie 'The Truth about Killing'

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=818&page=1#msg23227

# Bovendien, vanuit Jozef Rulof bezien, omdat individuen (zielen), eens behorende tot een groep/ras A in de loop van de tijd (tijdsgeest, die Herman Nimis juist 'beweert' uitdrukkelijk te willen bezien om juist discriminatie aan te tonen in het heden !?) zich vervolgens weer verspreiden over diverse levens, diverse gedaantes, diverse hokjes, diverse groepen en rassen A, B, C of D etc, zou dus een zgn. groepskarma A niet rationeel en onzinnig zijn: om een groepskarma A te associeren met al diegenen die ooit tot A behoorde, maar in de tijdsgeest inmiddels tot hele andere groepen A, B, C of D etc. behoren.

Jozef Rulof spreekt over COMBINATIES van 'zielen en lichamen'. Een zeer bont gevarieerd geheel wat rationeel is gezien de 'individuele menselijke' (A) insteek op de eerste prioriteitsplaats, zoals alternatieve geneeswijze deze voorstaat ('we zijn allemaal uniek' - zie het aantal mensen op deze planeet), daar waar regulier de neiging heeft om te generaliseren, te extrapoleren en over één kam te scheren aangezien 1 pilletje dient te werken voor een hele massa mensen: A, B, C, D etc.

En deze Roze Olifant 'geloven' ze ook nog, daar waar de mens fysiek evenveel genen (het studie terrein van regulier - zie hieronder Royal Society) heeft dan een muis of een kip, waardoor de vraag rijst: Waardoor wordt de rest van de superieur geachtte mens door verklaard ?

Rationeel gezien kan geconcludeerd worden dat Jozef Rulof juist geen patent heeft op het over-één-kam-scheren van mensengroepen, zoals Herman Nimis in zijn artikel beweerd en concludeerd n.a.l.v bovenstaande, juist omdat daarin duidelijk wordt dat Jozef Rulof de mens vanuit een hele andere (alternatieve / bottomup: mens-->God) dynamische-alles-overziende-visie benaderd dan (reguliere) Herman Nimis.

'AVOIDABLE' Errors In Medicine Affect 1.5 Million Americans A Year

July 20, 2006 - A new report says 1.5 million Americans were harmed after taking the incorrect medication http://www.allheadlinenews.com/articles/7004281031

 

Enkele andere Onwaarheden

van Herman Nimis in z'n artikelen / postings:

(1) 'denkbeelden' van Jozef Rulof -

# zijn niet enkel (Jozef Rulof's) denkbeelden, maar zouden kunnen stroken met (andermans) realiteit:

http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=1&topic=1280&page=33#msg40797

(2) Achter de schermen zagen deze gewetenloze meesters (van Jozef Rulof) toe hoe Hitler slag na slag behaalde en keken toe of alles goed verliep -

# Achter de schermen zagen de mensen, de politiek leiders toe hoe Hitler slag na slag behaalde tot weerzinwekkendheid van de meesters van Jozef Rulof.

(3) Jozef Rulof verheerlijkt geweld en andere vreselijke perioden uit de geschiedenis, oorlog en geweld hebben evolutie gebracht -

# Daar waar Jozef Rulof aangeeft dat beter en liever zou zijn (op de eerste plaats - prioriteit), dat evolutie op een andere 'liefdevollere' manier zou dienen plaats te vinden, maar als de mens dan willens en wetens zelf kiest voor geweld en oorlog....

Kortom - Geweld, oorlog ? Liever niet, 'ongewenst', maar als de mens dan toch in vrije wil kiest voor militaire operaties (middel / weg A), dan kan het gevolg (gedwongen contact - achteraf) positief bezien worden, terwijl de meesters tegelijkertijd het niet eens zijn met het middel / de weg. Het had beter geweest, meer 'gewenst' dat 'ongedwongen' contact (vooraf) zonder militaire operaties (middel / weg B) tot stand had gekomen, met uiteindelijk echter hetzelfde positieve effectsgevolg (doel 1 in de tijdsgeest): contact tussen medemensen, aangezien we juist in het contact met de spiegelende medemens, meer voelen en ervaren, omdat het bewuster is omdat het visueler en tastbaarder is, waardoor lessen geleerd kunnen worden voor evolutie (doel 2 in de tijdsgeest). Terwijl 'de' commerciele maatschappij ( zie 'De Wereldoorlog is gewonnen door de Commercie !' http://www.jruloff.com/index.php?action=vthread&forum=10&topic=631&page=3#msg16874 ) ons steeds verder van mekaars contact verdwijderd. Zie oa. internet, zie 'The Truth about Killing'. Verschillende wegen ( gedwongen / ongedwongen, kwaadschiks / goedschiks: "God straft niet, de mens straft zichzelf") naar dezelfde doelen van Rome (contact medemensen -> evolutie). De keuze aan de mens welke weg en welk middel gebruikt wordt ?

(4) Jomanda woont in Belgie -

# Valkenburg ligt in Limburg)

(5) Laboratorium onderzoek heeft uitgewezen dat Jomanda's ingestraalde water... -

# Onderzoek heeft nooit plaatsgevonden. Nimmer in de media.

Prof. Piet Borst

Het is jammer dat Prof. Piet Borst, een man die kwakzalverij waant te bestrijden, zijn belofte niet nakomt om Jomanda's ingestraalde water te onderzoeken met behulp van een 'simpel testje'. WAAROM ?

Naast alle titels die Prof. Piet Borst zichzelf rijk rekent was hij een 'Royal Society Foreign Member (1986)', en "Everything now rests with The Royal Society abandoning their 17th century pact with the Vatican never to make a study of forces in the universe that are beyond our five physical senses - so-called spiritual matters."

http://www.cfpf.org.uk/letters/2005/2005-03-09_mr2ns.html

http://www.cfpf.org.uk/letters/2004/2004-12-12_mr2rs.html

Vervolgens beweren dat Jomanda en haar ingestraalde water allemaal onzin zou zijn, is en blijft een onbewezen geloofsovertuiging.

Het Sinaasappel-kistje probleem:

Dat Herman Nimis willens en wetens Roze Olifanten wil blijven zien, zonder z'n roze bril af te willen zetten, blijkt uit het feit dat hij, en velen met hem, blijven spreken over bijvoorbeeld 'Jomanda / Jozef Rulof als idool' of 'Jomanda / Jozef Rulof als sekte voor blinde volgelingen'. Dit bewijst dat Herman Nimis e.a. (op dit gebied) totaal niet weet, of wil weten, waar hij het over heeft, maar interpreteert en projecteert op basis van zijn eigen verleden en ervaringen.

De realiteit bewijst namelijk dat Jozef Rulof en Jomanda juist spreken en preken over 'unieke individuen', 'invloeden van anderen', waarbij het juist de bedoeling is om te leren functioneren onafhankelijk van anderen (invloeden), onafhankelijk van Jozef Rulof, onafhankelijk van Jomanda, omdat 'we het uiteindelijk allemaal zelf moeten doen'. Het enige idool dient menzelf te zijn.

Het op een sinaasappel-kistje gaan zitten 'omdat iemand anders dat zegt...' is geen schande, maar eerder een realistisch gegeven in de huidige maatschappij, aangezien het een menselijke eigenschap is, om te doen en te handelen 'omdat iets of iemand anders dat zegt, opdraagt of beveelt', althans dat zou zo 'geinterpreteerd' kunnen worden.

Bijvoorbeeld: Homosexueel zijn is niet juist, 'omdat de bijbel (idool) zegt...'. Een terroristische aanslag wordt gerechtvaardigd, omdat de koran (idool) zegt...'. De medemens al schrijvende en journalistiek de grond in boren, wordt gerechtvaardigd, 'omdat de kijk- en leescijfers (idool) zegt..'. De medemens financieel uitkleden, wordt gerechtvaardigd, 'omdat het beleid, de economische situatie (idool) zegt...'. De medemens kort en bot te woord staan, wordt gerechtvaardigd, 'omdat een richtlijn (idool) zegt...'. De medemens alternatieve zorg onthouden, wordt gerechtvaardigd, 'omdat het wetenschappelijk bewijs (idool) zegt...'. De medemens doden, zoals de USA soldaten menen "We have got a job (idool) to do", is gerechtvaardigd, omdat 'bevel is bevel' (idool) zegt...' etc etc etc

concilie van Nicea in het jaar 325 AD

Gezien dit plaatje, het doen en handelen op basis van GODDELIJKHEDEN (tot idolen gemaakt), is het logisch dat men Jozef Rulof of Jomanda als zijnde een idool voor sommigen wil interpreteren. Echter de realiteit..... Jozef Rulof en Jomanda vragen uitdrukkelijk om (unieke individuele) MENSELIJKHEID. Jozef Rulof en Jomanda zijn voorbeelden die juist het idoliseren van mensen en zaken bestrijden. Op het Council van Nicea in 325 werd door de belangrijkste christelijke kerkgeleerden van die tijd de GODDELIJKE natuur van Jezus erkend, en het louter MENS zijn, zoals het Arianisme beweerde, werd verworpen.

Journaloes, je hebt volkomen gelijk:

Heeft Herman Nimis, die niets te maken wil hebben met Jozef Rulof en/of Jomanda, dan niet begrepen dat hij de plank vollledig misslaat met z'n (persoonlijk geinterpreteerde) 'gefundeerde' kritieken op Jozef Rulof en/of Jomanda (die blindelings overgenomen worden door....), aangezien deze kritieken en bevindingen totaal niet gedeeld worden door duizenden en duizenden mensen die wel te maken willen hebben met Jozef Rulof en/of Jomanda.

Journaloes, je hebt volkomen gelijk:

Men mag veronderstellen dat indien men een mail op een website zet, zonder toestemming van de auteur, dat dat bedoeld is om reacties te ontlokken. Achteraf klagen over die reacties.....

Herman op 13-09-2006 17:09
Dit is de werkwijze van Jomanda-adept Frank Eeken:

- hij tikt de naam van zijn idool in bij Google of een andere zoekmachine en stroopt het hele internet af om te bespeuren of iemand iets negatiefs over haar schrijft

- als dit op een forum gebeurt gaat hij die persoon vervolgens continu aanvallen en stalken met bijplaatsing van tientallen vaak irrelevante links om zijn gelijk te halen

- mocht de rest van het forum hem bijvallen heeft Eeken een podium en voelt hij zich in zijn mening zeer gesterkt, want hem nog fanatieker doet ageren

- vervolgens gaat hij op internet alle bijdragen -inclusief die van mogelijke aliassen(!)- van de criticus op andere fora na om die te vergelijken, mogelijke contradicties er uit te spitten en legt deze weer aan zijn gehoor voor, hopende op nieuwe bijval en met het doel de criticus verder onderuit te halen

- indien de webmaster aanmerkingen maakt verwijdert Eeken uit zichzelf al zijn berichten om ze vervolgens 'n week later gewoon opnieuw te plaatsen (!), weer hopende op bijval van het forum

- als het de webmaster echt teveel wordt en aan Eeken definitief ontzegd wordt om nog langer met zijn berichtgeving door te gaan zoekt hij een ander forum uit of een weblog en begint dan gewoon weer overnieuw met zijn hele verhaal.

En dat allemaal ten bate van een door schandalen omgeven toverkol die ook nog de boeken van een racist en antisemiet aanprijst en inmiddels in Nederland afgedaan heeft, maar waarvan Eeken de grootste fan is en blijft en door wie hij waarschijnlijk wordt bezoldigd.

 
op 13-09-2006 21:11

Goede 'inhoudelijke' kritiek:

'Buitengewone beweringen' aan de toets der realiteit en rationaliteit onderwerpen.

Men mag, terwijl Herman Nimis veelal 'beweert' dat anderen (behalve hijzelf uiteraard) 'boodschapper' en 'boodschap' door de war halen, veronderstellen en interpreteren wat men wil over een boodschapper, het hokje, de vorm. De 'boodschap' (onwaarheden van Herman Nimis over Jozef Rufof en Jomanda) zal er in de realiteit niet anders door doen worden, alhoewel het uiteraard wel een rol zal spelen in tweede instantie.

GELIJK HALEN ?

HERMAN NIMIS' FANTASIE: Naast het feit dat berichten verwijderd worden na aanmerkingen van anderen, wat zou kunnen duiden op het inzien van het eigen ongelijk, waarna berichten in gewijzigde vorm herplaats worden.

Het zal de lezer misschien opvallen dat Hernman Nimis zich onthoud van inhoudelijke reacties op kritiek, waarmee Herman Nimis eigenlijk aangeeft in te stemmen met diezelfde kritiek. D.w.z. de kritiek gelijk geven. Indien Herman Nimis inhoudelijk zou reageren en op z'n minst proberen inhoudelijk te weerleggen, dan zou kunnen blijken of de kritiek al dan niet gerechtvaardigd is, zodat die kritiek aangepast en/of ingetrokken zou kunnen worden. D.w.z. het ongelijk toegeven. Echter, zolang enkel 'beweert' wordt dat de kritiek (boodschap) ongelijk heeft zonder enige inhoudelijke onderbouwing en/of beargumentatie, waarom dat ongelijk zo is, en enkel maar de boodschapper wratten en roos haar toedichten, zal het ongelijk realitisch en rationeel rechtvaardigen als gelijk, ook al zou men dat graag anders willen zien. Er is namelijk geen andere conclusie mogelijk, indien de andere de kans niet wordt gegeven en/of gegund (zie 3x een voorstel doen, waarop niet gereageerd is door Herman Nimis) om het eigen ongelijk in te zien.

Naast het feit dat berichten verwijderd worden na aanmerkingen van anderen, wat zou kunnen duiden op het inzien van het eigen ongelijk, waarna berichten in gewijzigde vorm herplaats worden.

BIJVAL VAN DE REST VAN HET FORUM ?

HERMAN NIMIS' FANTASIE: Zoals de realiteit bewijst (o.a het Jozef Rulof forum) is nimmer bijval gekregen voor het individu. Dus waarom posten als geen bijval wordt gekregen ?

FORUM & ALIAS

Sommige mensen zouden Nimis' woorden kunnen ervaren als enigszins (journalistiek) onnodig verwarring zaaiend aangezien Herman Nimis voor z'n artikel gebruik leek te maken van diverse verschillende auteurs- / forum-namen: Irina W, rulofbuster, Bad Karma, Nicolette, Anna S , Rogier Talsma, Gerard Hoekmeijer, Martin. Dit bleek uit een controle van de webmaster van het Jozef Rulof forum a.h.v IP-adressen.

http://www.jruloff.com/index.php?action=search&loc=1&forum=1&topic=1280&page=37805

Uit een posting op het Jesus-fanclub.org forum blijkt dat in een artikel de naam van Herman Nimis vlak nadat Herman Nimis een korte tijd op een Jozef Rulof-forum gediscussieerd had over discriminatie plotseling vervangen werd door een andere naam: 'Xander Oosthoek'.

http://www.jesus-fanclub.org/cgi-bin/dcforum/dcboard.cgi?az=show_thread&om=452&forum=DCForumID5

DOEL CRITICUS ONDERUIT HALEN ?

HERMAN NIMIS' FANTASIE: (zie ook al hierboven over 'persoonlijke vete').

Die persoon vervolgens continu aanvallen en stalken ? Die persoon heet in dit geval enkel Herman Nimis. Herman Nimis wordt niet aangevallen. De kritiek van Herman Nimis werd sinds eind 2004 aangevallen (of beter weerlegd met waarheden, het verdedigen van menzelf) tegen / als gevolg van aanvallen / kritiek (met onwaarheden) van Herman Nimis op Jozef Rulof en Jomanda sedert 1997. Doel, de kritiek van o.a. Herman Nimis (zet iemand anders neer dan Herman Nimis en eenzelfde verhaal volgt) op Jomanda en Jozef Rulof onderuit te halen. Zoals Herman Nimis zelf meent de de boeken van Jozef Rulof inhoudelijk onderuit te willen halen, zonder de lezers van de Jozef Rulof boeken onderuit te willen halen.

(zie ook al hierboven over 'persoonlijke vete'). Die persoon heet in dit geval enkel Herman Nimis. Herman Nimis wordt niet aangevallen. De kritiek van Herman Nimis werd sinds eind 2004 aangevallen (of beter weerlegd met waarheden, het verdedigen van menzelf) tegen / als gevolg van aanvallen / kritiek (met onwaarheden) van Herman Nimis op Jozef Rulof en Jomanda sedert 1997. Doel, de kritiek van o.a. Herman Nimis (zet iemand anders neer dan Herman Nimis en eenzelfde verhaal volgt) op Jomanda en Jozef Rulof onderuit te halen. Zoals Herman Nimis zelf meent de de boeken van Jozef Rulof inhoudelijk onderuit te willen halen, zonder de lezers van de Jozef Rulof boeken onderuit te willen halen.

HERMAN NIMIS OVER DE RULOFIANEN:

http://www.xs4all.nl/~afa/alert/artikel/rulofianen.html

"Criticasters worden daarom al snel in de verdachte hoek geplaatst, beschuldigd van demonisering en het houden van een kruistocht. Het is typerend voor deze volgelingen om dissonante informatie consonant proberen te maken. Elke dissonant wordt omgezet en koste wat wil wordt de illusie in stand gehouden dat de boeken 100% waarheid bevatten, worden omstreden thema's ontweken, wordt er 'hineininterpretiert', ongerijmdheden niet beantwoord en een enkele twijfelaar op gebiedende toon bezworen dat hij het bij het verkeerde eind heeft"

Dit klinkt echter alsof Herman Nimis zichzelf beschrijft.

(bewijs ? zie bovenstaande reacties en o.a. reacties op het Jozef Rulof forum)

Quote webmaster Jozef Rulof forum:

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=38980&highlight=#38980

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=39015&highlight=#39015

http://www.freethinker.nl/forum/viewtopic.php?p=39253&highlight=#39253

WAAROM ZOU MEN NIET KRITISCH MOGEN ZIJN, HERMAN NIMIS ?

Als men een lijstje zou maken van hetgeen Herman Nimis allemaal (sinds ongeveer 1997) richting Jomanda, Jozef Rulof en de lezers van de Jozef Rulof boeken - zo'n 30.000 mensen in Holland, en 10.000 in Vlaanderen en duizenden aanhangers van Jomanda wereldwijd met een Jozef Rulof-, Jomanda -Geloofs-, -Levensovertuiging met in het achterhoofd de uitspraken van Ayaan Hirsi over de profeet Mohammed- toewerpt gebaseerd op onwaarheden en/of z'n eigen interpretatie, dan valt zogenaamde 'laster' gebaseerd op waarheden, feiten, argumentaties, onderbouwingen over Herman Nimis (sinds eind 2004) in het (ingestraalde) water.

DISCUSSIE MET DE RULOFIANEN ZINLOOS ?

Okay, als dat generaliserend en over een kam scherende zo zou zijn, maar Herman Nimis noemt zichzelf 'criticus en onderzoeker', maar verwijt het anderen indien zij 'critisch en onderzoekend' zijn tegenover hemzelf en z'n beweringen. De discussie met Herman Nimis is veel meer zinloos !

op 13-09-2006 23:45

Het sinaasappelkistje-probleem:

Blindelings anderen, die iets beweren (bijvoorbeeld beweren dat men ongelijk heeft zonder beargumentatie en/of onderbouwing waarom men ongelijk heeft), passief en zwijgend volgen en blindelings gelijk geven. Gelijk willen hebben, is wat anders dan gelijk krijgen.

"Het' argument van de Skeppianen:

# Jomanda is werkzaam ?

Bewijs, onderbouw en beargumenteer maar dat het zo is.

(zie Frank_E)

Indien een argument gebruikt wordt naar andere medemensen, mag men in gelijkheid, zonder onderscheid te maken tussen mensen, tevens veronderstellen dat datzelfde argument dan tevens zou gelden voor diegenen zelf die dat argument gebruiken:

# Jomanda niet werkzaam ?

Bewijs, onderbouw en beargumenteer maar dat het zo is.

(zie Prof. Piet Borst)

# Herman Nimis heeft ongelijk ?

Bewijs, onderbouw en beargumenteer maar dat het zo is.

(zie Frank_E)

# Frank_E heeft ongelijk ?

Bewijs, onderbouw en beargumenteer maar dat het zo is.

(Zie Herman Nimis, geen inhoudelijke reactie op de boodschap, enkel kritiek op de boodschapper, en als z'n kritiek op de boodschapper weerlegd wordt, wordt weer gezocht naar een nieuw kritiekpunt op de boodschapper, desnoods fanatiek vasthoudend blijven herhalen en herhalen wat eerder echter al weerlegd is: d.w.z geen oog hebben voor realiteit / de ander)

Zonder bewijs, onderbouwing en beargumentatie is en blijven zaken geloofsovertuigingen, interpretaties en 'beweringen'. Uiteraard mag men geloven, interpreteren en beweren wat men wil, maar men mag het een ander dan niet kwalijk nemen dat zij dit niet geloven, anders interpreteren en anders beweren.

Terwijl veel Skeppianen 'beweren' rationeel te zijn en enkel veelal bewijs als bestaansrecht voor het eigen zijn, de eigen waarheid en de eigen erkende wereld (beperkt dus tot de genen van een kip of een worm) aanvaarden, zou iets van, wat lijkt op bewijs, onderbouwing en beargumentatie nog altijd geloofswaardiger dienen te zijn dan niets, tenzij men fanatiek en narcistisch de grootste fan is van menzelf en menzelf de eigen illusie in stand wil houden dat menzelf 100% waarheid bevat, zonder oog te hebben voor realiteit / anderen.

Beweren dat de aarde plat is (Jomanda niet werkzaam), zonder zelf rond te lopen op die aarde, te onderzoeken, zegt niets over de aarde, maar enkel over degenen die dit beweren. Een 'menselijk' probleem !

Naast meerdere verzoeken tot wederhoor:

Indien Herman Nimis zou aantonen, onderbouwen en beargumenteren dat Frank_E (inhoudelijk) ongelijk heeft in zijn kritiek op de kritiek van Herman Nimis op Jomanda en Jozef Rulof, dan zal Frank_E de allereerste zijn om z'n ongelijk toe te willen geven. Graag zelfs, gezien dit aan Herman Nimis tot 3x toe is voorgesteld om alle kritiek op de kritiek van Herman Nimis aan te passen, in te trekken en/of te staken. Herman Nimis heeft ook hier nimmer inhoudelijk op gereageerd.

Herman Nimis,

Naast het feit dat jij allerlei fantastische conclusies trekt, die er gewoon in de realiteit niet zijn: BEWIJS WAT JIJ BEWEERT ! Zo niet, dan mag men er vanuit gaan dat jij de kritiek op jouw kritiek eigenlijk en stilzwijgend instemmend onderschrijft ondanks enige tegensputteringen voor de vorm die de inhoudelijk plank volledig misslaan. Dat is geen kwestie van gelijk willen hebben. Dat is een kwestie van realiteitszin. De vraag aan jouw, hoe daar mee om te gaan. Blijven roepen, beweren en mekkeren, of eens in de spiegel te leren kijken voordat je weer eens een of ander artikel over Jomanda of Jozef Rulof produceert, nadat je gespeurt hebt of iemand iets negatiefs over hen schrijft, uit spittende op zoek naar enkel mogelijke contradicties of eruitspringende negatieve reacties over hen te noteren, met misschien als doel, over de rug van onschuldigen en onwetenden, aanzien in de eigen kringen van vrinden, of een keurmerk, te verkrijgen als waarachtige aanhanger van Anti-Kwak, wat sommigen menen sterk doet denken, met in het achterhoofd het veelvuldig refererend-gebruik-maken van 'mekaars' artikelen in het eigen werk, aan sektarische neigingen wat vreemd genoeg de Skeppianen veelal de alternatieve andersdenkenden toedichten..

Het is jammer jij jezelf niet helpt om jezelf daarvan af te brengen. Jomanda en Jozef Rulof leren mensen aanhanger te zijn, blijven en worden van mezelf. In een realistisch perspectief.

op 17-09-2006 13:30
Wat een geleuter tussen knulletje Herman en egootje  Frank E.
wat jullie doen heeft niets meer met een duscussie te maken maar jullie proberen elkaar op een venijnige manier onderuit te halen.
Beide zijn jullie overtuigd van jullie gelijk, en beide zijn julle te beroerd om even iett verder te kijken dan jullie neus lang is.
 
Wat jullie doen is geenszind een discussie, maar een serie preken van mensen die die constant zichtzelf willen overtuigen dat hun eigen zienswijze de juiste is. op 10-10-2006 00:58

Wie wordt 'Geloof' t ?

1 man, Herre Kingma

of

Duizenden mensen wereldwijd

ÉN

Het Openbaar Ministerie:

MEDIUM JOMANDA VRIJUIT IN MILLECAM ZAAK

http://www.telegraaf.nl/binnenland/50925091/Medium_Jomanda_vrijuit_in_Millecamzaak.html

op 12-10-2006 16:43

DE JIHAD (VAN CEES RENCKENS) TEGEN ALTERNATIEF

Alternatieven mogen de rotzooi van regulieren opruimen

Door Frank Eeken

Er is maar een waarheid, de waarheid van Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging Tegen De Kwakzalverij (VtdK)? Ik twijfel aan de onafhankelijkheid en objectiviteit van Renckens. Zijn gezondheidszorg is een industrie geworden waar je een nummer bent. Jomanda en de alternatieven bieden iets wat de regulieren nooit zullen kunnen bieden. Hart voor de mensen in plaats van een uithangbord voor de farmaceutische industrie. In plaats van alertheid van de overheid op schadelijke praktijken van alternatieven, zou Renckens de hand in eigen boezem moeten steken. Ongeveer 25.000 Nederlanders per jaar weten te vertellen wat ongewenste medische praktijken zijn. Als het mis gaat in een ziekenhuis sta je er als slachtoffer helemaal alleen voor. ( http://www.dimitri.nu/ )

De alternatieven mogen de rotzooi van de regulieren opruimen. Uit onderzoek blijkt dat sommige behandelingen van de regulieren weinig effectief zijn, maar daar wordt in de behandelkamer lang niet altijd rekening mee gehouden. De behandelingen van onze regulieren blijken niet zo goed te werken. En dan zou Sylvia Millecam zich niet mogen wenden tot een alternatief? In de afgelopen jaren zijn er 13 doden gevallen als gevolg van alternatieve geneeswijze. Er wordt gesproken over '2000-3000 onnodige sterfgevallen' in ziekenhuizen per jaar.

Jomanda werkt oorzaak gericht, terwijl Renckens en veel regulieren klachten (lees: gevolgen) onderzoeken en behandelen die ergens anders in het lichaam de oorzaak kunnen hebben. Een medicijn neemt de klacht misschien weg. De werkelijke oorzaak blijft en zal terugkomen of zich op een andere manier manifesteren. Informatie over fouten komt niet naar buiten. Over de rug van de patiënt houden de artsen en zielenknijpers elkaar de hand boven het hoofd. Kunt u nagaan wat het beeld en de tevredenheid over de reguliere gezondheidszorg zou zijn als de hele waarheid naar buiten zou komen ?

Renckens zal moeten leren dat de wereld niet alleen bestaat uit zijn waarheid. Zoveel mensen geloven in of maken gebruik van één of andere vorm van alternatieve behandelwijze. Door een VtdK-bril kijkende, zal men nooit bewijzen zien, want men wil ze niet zien. De Amerikaanse dr. Jessica Utts, die onderzoek heeft gedaan naar de mogelijkheden om langs 'mentale' weg informatie te verkrijgen over veraf gelegen doelobjecten of zelfs toekomstige gebeurtenissen, concludeert: 'Afgaande op de criteria die momenteel in de wetenschap gehanteerd worden, mag het bestaan van deze fenomenen als bewezen worden beschouwd'.

Renckens' eigenwijze onwil en traumatische angst voor verlies van status, macht, geld en terrein tegenover de gezondheid van duizenden patiënten en miljoenen guldens. Kwakzalverij in de zuiverste vorm. Ik zoek liever mijn heil bij 'een mislukt balletmeisje', waar ik liefdevolle hulp en respect krijg dan bij een van Renckens' regulieren die God menen te zijn, dogmatiseren, commercie boven mens-zijn verheffen, en de Jihad uitroepen over andersdenkenden.

# CEES RENCKENS: EEN TRAGISCH FIGUUR IN DE WETENSCHAP

http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_me.Kingma&nieuws=8433

# 'EERBETOON': PROMOTIE CEES RENCKENS -

de ontmaskering van een antikwakker, die zich regelmatig zelf tegenspreekt en blijkbaar geen idee heeft waarover hij het nu precies heeft

http://www.kanker-actueel.nl/index.asp?blz=ka_me.Kingma&nieuws=8213

"Het netwerk van de VTDK vele malen beter opgezet is, dan iemand durft te hopen. Er zijn verklikkers in de meeste ziektenhuizen. Mensen die voor xxxxxx een lezing houden worden soms benaderd door de hoogleraar om dat niet te doen. Het dagblad xxxxxxxx is volledig in handen van de kwak; ze kunnen schrijven wat ze willen. Het weekblad xxxxxx idem dito"

# VTDK-LID PROF. PIET BORST:

Prof Piet 'Wat ik niet snap, bestaat niet' Borst ging op nationale TV ( 12 August 2000 ) in het programma 'Het Zwarte Schaap' een weddenschap aan met Jomanda, om haar ingestraalde water te onderzoeken. Nimmer heeft men of Jomanda hieromtrent iets vernomen van deze man die 'beweert' kwakzalverij te bestrijden, en wat in dit Jomanda geval hij had kunnen doen met een, volgens zijn eigen woorden, "simpel water testje". Nalatigheid, het niet nakomen van een mondelinge overeenkomst.

- BW 6:4 art. 1375 - "Waartoe overeenkomsten verbindt - "niet alleen tot datgene hetwelk uitdrukkelijk bij dezelfde bepaald is, maar ook tot al hetgeen dat, naar den aard van dezelve overeenkomst, door de billijkheid, het gebruik, of de wet, wordt gevorderd".

- BW 6:4: art 1385 -"Twijfel - "In geval van twijfel, wordt eene overeenkomst uitgelegd te nadeele van dengenen, die iets bedongen (Borst), en ten voordeele van hem die zich verbonden heeft (Jomanda)".

THE SECULAR SCIENTIFIC PROOF OF SURVIVAL AFTER DEATH

http://www.cfpf.org.uk/

Naast alle titels die 'atheist' en anti-Jomanda propagandist Prof. Piet Borst zichzelf rijk rekent was hij een 'ROYAL SOCIETY Foreign Member (1986)': "Everything now rests with The ROYAl SOCIETY (UK's national academy of science http://www.royalsoc.ac.uk/ ) abandoning their 17th century pact with the Vatican never to make a study of forces in the universe that are beyond our five physical senses - so-called spiritual matters."

http://www.cfpf.org.uk/letters/2005/2005-03-09_mr2ns.html

http://www.cfpf.org.uk/letters/2004/2004-12-12_mr2rs.html

# THE QUACKBUSTER CONSPIRACY

The Battle Between "Health" and "Medicine"

http://www.savedrclark.net/enter.htm

# QUACKBUSTER CONSPIRACY: HARMING PATIENTS

http://www.foundationforhealthchoice.com/

# QUACKBUSTER CONSPIRACY: LEADING TO DEATHS

http://www.quackpotwatch.org/

SILICONE-GATE

# QUOTE IGZ-RAPPORT: BORST IMPLANTAAT -

"...Mevrouw D. (Jomanda) beschrijft dat daarbij haar rechterhand geleid werd naar een bepaalde plek op de borst en tegelijk kreeg Jomanda een boodschap door dat er een relatie bestond met iets dat 12 jaar geleden had plaatsgevonden. Sylvia Millecam. zou daarop verteld hebben dat zij toen borstimplantaten had gekregen. Voor mevrouw D. lag daar de oorzaak, de oorzaak waren de destijds geïmplanteerde siliconenprothesen. Volgens mevrouw D. was er maar één remedie: deze moesten er uit..."

# CHRONOLOGIC: SILICONE BREAST IMPLANTS -

http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/implants/cron.html

# CHEMICAL COMPOSITION OF SILICONE -

http://community-2.webtv.net/lany25/ChemicalsFoundin/

# SILICONE HOLOCAUST -

http://www.siliconeholocaust.org

# THE TRUTH BEHIND BREAST IMPLANTS -

What The Breast Implant Makers Don't Want You To Know

http://www.maryalice.com/cases/implants.html

# CHEMIST GETS FIRED AFTER CALLING BREAST IMPLANT UNSAFE

The Scientist, Volume 3, Issue 17, Page 7, Sep. 4, 1989

http://www.pahealthsystems.com/printthread.php?threadid=122698

# US HALTS BREAST IMPLANTS

BBC, UK, 1992

http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/january/6/newsid_2477000/2477901.stm

# HOOG PERCENTAGE GESCHEURDE BORSTPROTHESEN

Vrijdag 19 Mei, 2000 - " Bijna zeven van de tien siliconen-gel borst implantaten die door onderzoekers werd gescanned bleken lek te zijn geraakt....."

http://www.privekliniek.com/art_borstprothesen_lekkage.shtml

http://imaginis.com/breasthealth/news/news5.25.00.asp

http://news.bbc.co.uk/1/hi/health/761749.stm

# THE PROOF: BREAST IMPLANTS ARE INTOXICATING HUMAN BEINGS

The largest manufacturer of Breast Implants Dow Corning' secret documents: Trial Exhibit-list.

http://implants.clic.net/tony/Smoke/1.html

# DOW CORNING'S MANIPULATION OF PUBLIC OPINION & MEDIA -

The following document was obtained in discovery in breast implant litigation. It contains a detailed proposal by Burson-Marsteller Public Relations of October 14, 1991 outlining Dow's public relations efforts prior to anticipated FDA hearings on the safety of breast implants.

http://consumerlawpage.com/article/mediamanipulate.shtml

# BREAST IMPLANTS: AMERICA'S SILENT EPIDEMIC

Total Health for Longevity Magazine, 2000, Volume 22, Number 6 pages 41-42

By Ilena Rosenthal, http://www.mercola.com/2001/jun/6/breast_implants.htm

# QUOTES SILICONE BORST IMPLANTATEN -

( bron - artikel van het Steunpunt voor vrouwen met Siliconen implantaten (SVS) o.l.v Marlou Boots. De SVS streeft naar een verbod op ongelimiteerd gebruik van silicone-gel gevulde borstimplantaten, het bevorderen van onderzoek, een hulpprogramma voor de zieken en preventie )

- (1) "..Siliconen nemen letterlijk bezit van je lichaam. Commerciele uitvindingen, die gretig worden opgepakt door de medische wetenschap. Er wordt dan niet aan gedacht, dat er een misdaad wordt gepleegd op het menselijk lichaam..............."

- (2) "...Van alle in Nederland ooit geopereerde vrouwen hebben zich inmiddels al 10% bij de SVS als siliconenslachtoffer gemeld. Bij sommige vrouwen treedt er na verwijdering van de implantaten meteen een extreme verbetering in de gezondheid op. De grootste groep heeft 2 tot 5 jaar nodig om enigszins te herstellen. Voor een kleine groep is helaas het 'point of no return' bereikt en deze vrouwen sterven een raadselachtige dood, die wordt afgedaan met verklaringen als "de leeftijd" of andere nooit vastgestelde ziektes...."

- (3) "...Er is een chirurg die keihard heeft gezegd - Als borst-vergrotende operaties om vijf uur vanmiddag verboden zou worden, dan zet ik om vijf voor vijf nog mijn laatste implantaat. En dat is nu precies de reden waarom bijna iedere plastisch chirurg zijn mond houdt - het zetten van implantaten betekent goud geld......"

- (4) "......Vrouwen die implantaten krijgen zijn daar altijd gelukkig mee. Ze denken niet aan de eventuele gevolgen of willen er niet aan denken. Zolang de artsen nog niet worden gestraft, blijven ze ontkennen dat die zakjes op den duur gaan lekken en er daardoor problemen kunnen ontstaan. Vind je het dan gek dat een vrouw zich niet realiseert waar ze aan begint ? Hoewel de hele medische wetenschap van al deze zaken op de hoogte is en het gebruik van siliconen in Amerika zelfs sinds 1992 verboden is, hullen de heren doktoren zoch hier in stilzwijgen....."

# ONE IN SEVEN BREAST IMPLANTS RUPTURE: STUDY

July 16 2003 - One in seven silicone breast implants will rupture as early as three years after being put in, new research has found. The findings are based on a two-year Danish study of 271 women who had had breast implants for at least three years....

http://www.smh.com.au/articles/2003/07/16/1058035061506.html

# THE LANCET: INFECTION IN BREAST IMPLANT -

The Lancet Infectious Diseases, 1 february 2005, pages 94-106

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2005-02/l-iib020105.php

http://www.medicalnewstoday.com/medicalnews.php?newsid=19472

http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/4226577.stm

# WOMEN ARE SOLD MYTH THAT DISEASE IS NORMAL -

The Guardian, September 28, 2005

http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0,3604,1579636,00.html

# WHISTLEBLOWER ALLEGES DEFECTS IN SILICONE IMPLANTS -

Feminist Daily News Wire - December 7, 2005

http://www.feminist.org/news/newsbyte/uswirestory.asp?id=9415

http://www.publicradio.org/tools/media/player/marketplace/2005/12/05_mpp?start=00:00:01:09.0&end=00:00:03:16.0

http://feinstein.senate.gov/05releases/r-silicone-implants.htm

# STUDY:BREAST IMPLANT COMPLICATIONS FREQUENT -

Consumer affairs, December 19, 2005

http://www.consumeraffairs.com/news04/2005/breast_reconstruction.html

# STUDY: SILICONE BREAST IMPLANT SAFETY UNCLEAR -

January 13, 2006 - By Sheryl Ubelacker, The Canadian Press

http://lfpress.ca/newsstand/News/National/2006/01/13/1391696-sun.html

http://www.foxnews.com/story/0,2933,183949,00.html

# 3 INDEPENDENT STUDIES RAISE SERIOUS SAFETY CONCERNS FOR BREAST IMPLANT RECIPIENTS - April 19 2006 /PRNewswire - http://www.prnewswire.com/cgi-bin/stories.pl?ACCT=104&STORY=/www/story/04-19-2006/0004343087&EDATE

-

# MEER INFO OVER BORST IMPLANTATEN -

(1) DIANA ZUCKERMAN, Ph.D., President, National Research Center for Women & Families

http://www.center4research.org/who1.html

(2) ILENA ROSENTHAL - Director, The Humantics Foundation for Women, San Diego, CA

Ilena heeft en leidt de grootste borstimplantaten support group in de wereld. Ze communiceert dagelijks met duizenden vrouwen wiens leven en gezondheid vernietigd is door deze bekend falende medische kunstgrepen. Hun ziektes kunnen getraceerd worden naar een algemeen vervaarlijkheid --- gebrekkige, niet-FDA goedgekeurde borst implantaten.

http://www.BreastImplantAwareness.org , http://www.humanticsfoundation.com/

# QUOTES JOMANDA: BORST IMPLANTAAT -

(AD, 24 december 2004, Jomanda en de dood van Sylvia, door Alard Besse )

(1) " In het gesprek waarin Sylvia me (Jomanda) vertelde dat ze borstkanker had, wees ik naar haar rechterborst, omdat daar volgens mij de oorzaak zat: `Wat zit daar?' `Siliconen', antwoordde ze. Die had ze er 12 jaar daarvoor in laten stoppen. Ik zei: `Óh? Die moeten eruit Syl, anders kan er niets genezen..'"

(2) "...Als die rotzooi eruit was gehaald, was er een genezingsproces op gang gekomen. Sylvia wilde dat wel, maar een van de artsen in het ziekenhuis zei: `Nee, eerst chemo, dat is verplicht.' Syl dacht toen: Net als bij mijn vader zeker?! Bij hem dachten ze ook dat hij kanker had, maar dat bleek later een infectie. En dat werd zijn dood. Omdat ze Sylvia niet wilden opereren, is ze boos weggelopen. Dus, wie heeft iets nagelaten? De reguliere artsen hebben haar een operatie onthouden. Die hebben haar in haar hemd gezet. Ik heb nooit gezegd dat ze geen chemokuur moest nemen. Persoonlijk ben ik tegen chemo, maar dat zijn er wel meer..."

# REGULIER: LEVENSGEVAARLIJK & VROUWEN-HATEND ?

Regulier weigerde Sylvia Millecam een operatie, behandelde Sylvia, volgens Marlou Boots, als een kleuter (oncoloog R., Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis) waar Sylvia woest om was, en stond op chemotherapie, terwijl er lekkende siliconen in het lichaam rondzweefde ? Een 'levensgevaarlijke' combinatie, volgens Diana Zuckerman, Ph.D. en Ilena Rosenthal, wat uiteindelijk tot de dood zou kunnen leidden. Regulier heeft Sylvia aan haar lot overgelaten en haar op haar lijdensweg gestuurd om vervolgens anderen de schuld te (laten) geven van Sylvia Millecam's overlijden ? Waarom ? Bescherming van een commerciele vrouwen-hatende industrie** ? (** Global Sisterhood Network, 'When Dismissal Amounts to Scandal: The Medical Response to Silicone Implant related Disorders, PHD, M Sc 1995', Dr. Lynette J. Dumble, former professor of surgery at the University of Texas in Houston. http://home.vicnet.net.au/~globalsn/

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=9119771&dopt=Abstract , http://www.greenleft.org.au/back/1995/214/214p3.htm )

# FORCING CHEMO-THERAPY ON 12 YEAR OLD CHILDREN

"We didn't know that when we took our child to the hospital that we would lose our right to decide what is best for our child"

http://www.patriotsaints.com/MyChildMyChoice/cases/ParkerJensen/

http://www.cbsnews.com/stories/2003/08/27/health/main570305.shtml

http://sltrib.com/search/ci_2869733

# FORCING CHEMO ON CHILD: CHILD DIES

http://www4.dr-rath-foundation.org/the_foundation/true_story_dominik.h tml

# STATE-SPONSERED MEDICAL TERRORISM

Kidnapping 13-YEAR OLD and forcing chemotherapy against her will

http://www.newstarget.com/016387.html

# CANCER THERAPIES: CENTRAL ISSUE COURT BATTLE

http://www.newstarget.com/012705.html

Jaschenca op 14-10-2006 10:54
Deze psychoot probeert nu op het "zeepkissie" te komen via www.viva.nl/meepraten. Wat gezonde input van Herman of Journaloes zou fijn zijn. Maar ik kan me voorstellen dat jullie daar niet veel zin in hebben na zijn gestalk hier op het log van Journaloes.
Mery op 19-10-2006 09:30
Al met al duurt het nu al ruim 2 jaar dat ie hier aan het posten is... Ik heb met je te doen...
Wat een irritant mannetje !
Herman op 20-10-2006 09:04
Frank Eeken heeft nu ook de fora van Viva en Libelle stormenderwijs veroverd. 
Jaschenca op 29-10-2006 12:30
Bij Viva is hij inmiddels uitgeluld want hij kreeg geen poot aan de grond. Zijn database zal ook wel uitgeput zijn inmiddels . Er kwam op een gegeven moment ook alleen nog maar wartaal uit, geen zinnige discussie mee te voeren met die man.
 
Herman nog bedankt voor je input op het Vivaforum!
op 06-02-2007 10:45
zo faka wat een enge kut mongolen zeg.
 
journaloes op 08-02-2007 00:00
faka=rustig (Even voor diegenen die het woord niet kennen...)
op 17-02-2007 04:40

Alles i.v.m. / over Jomanda Online

http://www.bboard.de/board/fs-45241668nx23445.html

Herman op 17-02-2007 13:19
Dit is niet te geloven. Frank Eeken heeft zijn vele Jomanda-spam inmiddels op honderden fora geplaatst, ook Engelstalige, wat meestal leidde tot afwijzende reacties en zelfs verbanningen. En nu is hij dan begonnen aan een eigen forum dat hij met opzet heeft gelocked, zodat hij daar alleen zelf berichten kan plaatsen en reacties kan ontlopen. Ik vraag mij af of zijn idool hiervan wel gediend is, wat dit werkt in hoge mate contraproductief.  
Herman op 30-04-2007 07:49
(van de site: www.skepsis.nl)
 
Skepsis wil genezers Millecam laten vervolgen

De Stichting Skepsis tekende op 13 maart 2007 bij het Gerechtshof in Amsterdam bezwaar aan tegen de beslissing van het OM om de dood van Sylvia Millecam uitsluitend als gevolg van haar eigen keuzen te zien. Skepsis acht de artsen Jos Koonen, René Broekhuijse (inmiddels geschorst) en het medium Joke Damman ('Jomanda') echter verantwoordelijk voor Millecams dood. Door hen niet te vervolgen handelt het OM onder meer in strijd met het Recht op Leven dat is vastgelegd in het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Het EVRM vraagt de overheid van elke verdragsstaat om het leven van burgers actief te beschermen, optreden bij een verdachte doodsoorzaak hoort daar ook bij.

Het drietal behandelaars heeft Millecam consequent een verkeerde diagnose voorgehouden ('geen kanker'). De twee artsen hebben allerlei onwerkzame behandelingen toegepast. Onder de hoede van één van hen waren de laatste weken van Millecam een ware hel. In een uitvoerig onderzoek heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) al deze feiten blootgelegd. Met de beklagprocedure wil Skepsis een einde maken aan de rechteloosheid van patiënten van alternatieve behandelaars en hun nabestaanden. Mensen die kiezen voor een alternatieve behandeling moeten beschermd worden tegen ernstige beroepsfouten. De rechter moet zich kunnen uitspreken over de fouten van Koonen en Broekhuijse en Jomanda – anders is in Nederland sprake van gelegaliseerde moord.

Het volledige klaagschrift is te lezen op : http://www.skepsis.nl/klaagschrift-skepsis.pdf
Maike op 02-05-2007 06:44
<div> Inderdaad zeg. Die meneer Eeken is nu ook opgedoken op ons (brights) forum waar ik administrator van ben: ik heb hem net ge-banned. Ik kon het niet laten wat meer te zoeken over hem, en belandde zo hier.

Het is weer al te duidelijk hiermee dat 'alternatief' niet 'lief' is. Integendeel. Wat een griezel.

Keep up the good work :-)
 
Maike
Victoria, BC, Canada 

</div>
Herman op 03-05-2007 11:21
Bedankt Maike, maar omdat je nu iets negatiefs over Frank hebt geschreven zal hij het hele internet afstruinen en ook al je vermoedellijke aliassen controleren om te kijken of hij je op een tegenstrijdigheid of bijzondere uitlating kan betrappen. Vervolgens plaats hij dat hier of op z'n eigen dichtgetimmerd forum.
op 11-05-2007 21:28

Het is altijd handig om te weten met wie je doen hebt. Het kan namelijk veel zeggen over motivatie achter bepaald gedrag. Motivatie die vaak niets te doen heeft met 'logically-thinking, rationalist people' terwijl men dat wel veelal 'denkt' als zogenaamd 'humanist' . Handelen in- en uit- eigen belang, ter bescherming en uit angst voor verlies van eigen territoria c.q. eigen ego. Dat lijkt in iedergeval één groot verschil met meneer Frank Eeken

OPROEP AAN ALLE SECULIEREN

RECHTER LUIGI TOSTI MOET WORDEN VRIJGESPROKEN !

"Op 15 augustus 2005 stelt paus Benedict XVI in een preek : /«Het is belangrijk dat God zichbaar is in openbare en prive-gebouwen; dat God aanwezig is in het publieke leven door onder andere de aanwezigheid van crucifixen in publieke gebouwen......."

http://brightsfrance.free.fr/tostidutch.htm

( Deze oproep en gerelateerde pagina’s op deze site worden gehost met dank aan het brights de France netwerk Vertaald door Maike Dulk (Vancouver, British Columbia, Canada) – Dec 2005 (bedankt Maike)

op 12-05-2007 15:47

Maike Dulk:

- EGADSS, Electronic Guidelines & Clinical Decision Support System ?

- ex-VARA ?

Victoria, BC, Canada www.the-brights.net/forums

BRIGHT (naturalisme):

Een bright is iemand met een naturalistisch wereldbeeld die vertrouwt op wetenschappelijke inzichten (van de natuur-, maatschappij- en gedragswetenschappen)....

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bright_%28naturalisme%29

BRIGHTS MOVEMENT:

...Notable brights include biologists Richard Dawkins and Richard J. Roberts, cognitive scientist Steven Pinker, philosopher Daniel Dennett, and stage magicians and debunkers James Randi...

CRITICISM:

Some people (both religious and non-religious) have objected to the adoption of the title "bright" because it suggests that the individuals with a naturalistic worldview are more intelligent ("brighter") than the religious...

http://en.wikipedia.org/wiki/Brights_movement#_note-FAQ_1

Herman Nimis heeft een aantal artikelen geschreven meen ik over een zeker medium Jozef Rulof (1898-1952), die mensen zou indelen in 'hogere' en 'lagere' categorieen / graden alsof bepaalde soort mensen 'meer intelligent' zouden zijn. Het zou Herman Nimis sieren indien hij ook eens deze 'bright-movement' 'kritisch onder de loep' zou nemen. Of zou Herman Nimis zelf een bepaalde voorkeur hebben, zoals Herman Nimis zelf mensen indeelt in bepaalde 'hogere' en 'lagere'categorien te weten 'idolen' resp. 'fans', voor enkel een bepaald soort mensen met bepaald soort ideeen die stroken met z'n eigen visie ?

 

Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl