journaloes.punt.nl
Enge mail
In mijn inbox een ongevraagde mail.
Een vreemde mail.
Een enge mail;
 
Aangetekende Brief aan:

Ministerie van Justitie 

Betreft - klacht Inspecteur Generaal Herre Kingma

Geacht ministerie van Justitie,

Ik meen te mogen spreken namens een Bevolkingsgroep, namelijk de 1000den Jomanda-gangers in Nederland en misschien een beetje namens Jomanda. Ik wil een klacht indienen tegen Inspecteur Generaal Herre Kingma van de Inspectie Volksgezondheid, wegens het misleiden van Nederland inzake Jomanda en het in ambtsuitoefening aanzetten tot haat, discriminatie en (verbaal) geweld jegens Jomanda / Alternatief en dus mijzelf en 1000den Jomanda-gangers. Bijgaand stuur ik mijn motivering en beargumentatie.

Voordat ik een officiele klacht wil indienen of andere wegen ga bewandelen, wil ik in eerste instantie, van het ministerie van Justitie, een toelichting hebben op deze zaak, zoals door mij aangekaart.

Indien beantwoordng enige tijd op zich zal laten wachten, ontvang ik gaarne een ontvangst bevestiging van dit schrijven.
 
Bij voorbaat dank en Hoogachtend,

Frank Eeken bc.

Reacties

Pagina123
Herman op 12-05-2007 16:29
Is het bovenstaande afkomstig van onze Frank?
Ik heb deze artikelen geschreven op intiatief en verzoek van een skeptisch en een anti-fascistisch tijdschrift, waarvan ik de meningen en doelstellingen grotendeels onderschrijf. Een van de achterliggende gedachten is geweest in hoeverre men -al dan niet met behulp van een goeroe of boeken- tegenwoordig beïnvloed kan worden door zeer rechts-geörienteerd esoterisch gedachtengoed uit het verleden. Dit heeft helemaal niets te maken met gesuggereerde voorkeuren voor zogenaamde hogere of lagere mensencategoriën.
op 08-06-2007 14:27

HOF TIKT VERENIGING TEGEN KWAKZALVERIJ OP DE VINGERS

( 5 juni 2007, Volkskrant, Sophie Broersen, Ben van Raaij )

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) mag orthomanueel arts Maria Sickesz geen kwakzalver meer noemen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam in hoger beroep bepaald. In 2005 had de rechtbank de term nog toelaatbaar geacht...(...)...VtdK-voorzitter Renckens noemt het vonnis onbegrijpelijk en onthutsend. 'Wie onzin beweert, gaat vrijuit. Wie protesteert, wordt aangepakt.' Volgens Renckens richt het vonnis de VtdK financieel te gronde. 'Die rectificaties gaan 30.000 euro kosten. Dat geld heeft onze vereniging niet.'

http://www.volkskrant.nl/wetenschap/article432501.ece/Hof_tikt_Vereniging_tegen_Kwakzalverij_op_de_vingers

op 09-06-2007 00:17

FILM MICHAEL MOORE: SICKO

Michael Moore weer in de schijnwerpers

( RTL, 20-05-2007 )

Het is filmmaker Michael Moore weer gelukt. Een opzienbarende nieuwe film...Met Sicko wil Michael Moore het falen van de Amerikaanse gezondheidszorg bewijzen.

Geen kanker?!

In Sicko passeren talloze voorbeelden de revue, onder meer van een meisje van 22 dat geen behandeling tegen kanker kan krijgen omdat 'twintigers volgens de statistieken van haar verzekeraar helemaal geen kanker kunnen hebben'...

http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/05_mei/20/buitenland/0520_1315_michael_moore_nieuwe_film.xml

IGZ: INVLOED FARMACEUTISCHE INDUSTRIE OP BEHANDELRICHTLIJNEN GENEESMIDDELEN

( 5 juni 2007, Persbericht IGZ )

Uit een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijkt dat de farmaceutische industrie (indirecte) invloed heeft bij de ontwikkeling van behandelrichtlijnen geneesmiddelen. Het is tegenwoordig vrijwel onmogelijk om gezaghebbende personen op een vakgebied aan te trekken die geen band hebben met de farmaceutische industrie......

http://www.igz.nl/Actueel/nieuwsberichten/611787

ALLE EXPERTS IN GREEP FARMACEUTEN

Inspectie wil regels voor omgang medisch onderzoekers en industrie

( Trouw, 5 juni 2007 )

De farmaceutische industrie heeft invloed op richtlijnen voor artsen. En er is in Nederland vrijwel geen medisch expert te vinden die geen relatie heeft met de industrie.

http://www.trouw.nl/deverdieping/dossiers/article723887.ece/Alle_experts_in_greep_farmaceuten?display=results

NOS JOURNAAL, 5 juni 2007

Plaatsvervangend Inspecteur-generaal Drs. N.C. (Nico) Oudendijk: "Dat betekent dat patienten soms geneesmiddelen krijgen die niet de beste zijn en niet altijd wetenschappelijk getoetst...."

op 13-06-2007 17:08

Maike ( Victoria, BC, Canada ): "Het is weer al te duidelijk hiermee dat 'alternatief' niet 'lief' is. Integendeel. Wat een griezel. Keep up the good work :-)"

WELLKNOWN LOGICAL-THINKER AND SPAMMER MAIKE DULK:

BRIGHT MOVEMENT

Victoria, BC, Canada http://www.the-brights.net/forums

Maike Dulk (Programmer / IT Analyst): "I want these local Meetups because I want to meet more logically-thinking, rationalist people who *don't* drool all over "what the bleep" or "the Secret""

# MEET MAIKE DULK:

Start a new BRIGHTS MEETUP GROUP !

Programmer / IT Analyst)

http://brights.meetup.com/cities/ca/bc/cobble_hill/3860392/?ic=sn42

# MEET MAIKE DULK:

Join a EVOLUTION MEETUP near Bellingham

http://evolution.meetup.com/cities/us/wa/bellingham/3860392/?ic=sn42

# MEET MAIKE DULK:

Join a new SEPERATION OF CHURCH AND STATE MEETUP near Bellingham

http://churchandstate.meetup.com/cities/us/wa/bellingham/3860392/?ic=sn42

# MEET MAIKE DULK:

Join a HUMANISM MEETUP near Mount Vernon

http://humanism.meetup.com/cities/us/wa/mount_vernon/3860392/?ic=sn42

BRIGHTS MOVEMENT:

...Notable brights include biologists Richard Dawkins and Richard J. Roberts, cognitive scientist Steven Pinker, philosopher Daniel Dennett, and stage magicians and debunkers JAMES RANDI...

http://en.wikipedia.org/wiki/Brights_movement#_note-FAQ_1

QUACKWATCH JAMES RANDI:

A skeptical investigator of paranormalists. Randi combines a mastery of conjuring skills, an irrepressible energy, a sharp critical intelligence, and a fine understanding of science to expose fraud, deception, and flim-flam wherever it arises. Randi's lectures and television appearances have entertainingly educated audiences worldwide about the differences between genuine science and pseudoscience, the methods of psychic claimants, and the pitfalls of self-deception and gullibility.

QUACKWATCH FOUNDER BARRET -Vs- ILENA ROSENTHAL:

SPAM - Vs - FREE SPEECH

http://www.humanticsfoundation.com/BarrettVsRosenthal.htm

http://www.humanticsfoundation.com/quackwatchwatch.htm

20 Nov. 2006 - Quackwatch / Stephen Barrett (who works closely with Junk Science.com whose first funding came from the Tobacco-, and now from the Pharma-, Med Device-, Cell Phone-, Oil -, Chemical Industries) and his many interwoven front groups attempt to infiltrate any health related group to force their propaganda. For years, they have waged vicious campaigns against thousands who have different beliefs than they for merely posting the words of another. To silence critics by intimidating them with expensive, energy consuming litigation. When these so-called 'quackbusters' lose in court, they up their attacks and attempt to fill the world wide web, blogs with more attacks, their viewpoint, frequently by anonymous posters, hiding behind fake names and multiple aliases, claiming expertise of hundreds of different ongoing medical controversies. Goal ? To control information, messages with which they disagree, on all media, television, radio, internet, newspapers

# QUACKWATCH ATTEMPTS TO USE WIKIPEDIA AS ANOTHER FRONT GROUP FOR THE BREASTIMPLANT-INDUSTRY

http://www.humanticsfoundation.com/wikipedia.htm

But at the California Supreme Court all 3 plaintiffs (having a history of intimidate talk show hosts, blog owners and of suing, of threatening critics with long, expensive litigation, lawsuits) lost, all 7 justices voted unanimous in favour of Ilena Rosenthal: FREE SPEECH PREVAILED.

http://www.bolenreport.net/feature_articles/feature_article038.htm

http://www.humanticsfoundation.com/blog.htm

op 13-06-2007 17:12

DE PARTIJ VAN DE ARBEID: A BRIGHT MOVEMENT ?

DE PARTIJ VAN DE ARBEID: DICHTBIJ MENSEN ?

Op 19 november 2003 werd fractieleider van de PVDA, Wouter Bos, benaderd (betreft: dossier / klacht / verzoekschrift - Jomanda) middels een aangetekende brief. Hierop kwam een kort antwoord van Wouter Bos (dd. 10 december 2003) met de mededeling dat de brief was doorgeschoven 'ter kennisneming' naar een PVDA-fractielid 'kundig op dit terrein' Beloofd werd dat er aandacht aan zou worden besteed. Echter, geen afhandelende daden omdat niets meer werd vernomen van Wouter Bos, het fractielid of de PVDA. 

Op 7 september 2004 werd wederom een brief verstuurd naar Wouter Bos inzake Jomanda. Dit keer niet aangetekend en geen antwoord volgde van Wouter Bos. Misschien in de lijn van de Publieksvoorlichting van de PvdA die sedert vele jaren er een gewoonte op nahoudt om geregistreerde mails inzake Jomanda (burger-zaken) inhoudelijk te negeren en niet te beantwoorden.

Echter wel een reactie volgde, naar aanleiding van een andere brief / email, van het betreffende fractielid ** per email. Op 15 september 2004 (onderwerp: re: KNMG, zoals iedereen, zwijgt inzake Jomanda) deelde het PVDA fractielid zaken mede die algemeen bekend waren: b.v. dat Jomanda niets te maken heeft met wetgeving en het haar vrij staat om healingen te geven zolang zij geen schade toebrengt. Op 17 september 2004 volgde wederom een reactie van het PVDA fractielid met de mededeling dat het openbaar bestuur het 'algemeen belang' in de gaten probeert te houden, en dat de politiek toch écht wel degelijk geinteresseerd was in het Jomanda-verhaal.

Om daad bij woord te voegen werd een voorstel gedaan door het PVDA parlementslid om na de begrotingsbehandelingen in Den Haag te samen Jomanda te bezoeken om zodoende inzicht te verkrijgen in mogelijkheden van / voor Jomanda-onderzoek. Het bleef echter bij woordelijk-daad bij woord voegen en valse hoop (SPAM ?) want sindsdien is niets meer vernomen van dit PVDA parlementslid of van de PVDA. Slogan Partij van de Arbeid (website 2007): "Sterk en sociaal, dichtbij mensen" ?

Plan van PVDA / Wouter Bos (augustus 2004):

" X Euro per / dag boete wegens nalatigheid van een Overheidsinstantie".

op 13-06-2007 19:42

D'66 & JOMANDA: MICKEY MOUSE

Op de website van D'66 - de partij van ex-Minister Volksgezondheid Els Borst, het familielid van anti-Jomanda propagandist Prof. Piet Borst die tot heden nog steeds weigert z'n belofte na te komen om Jomanda's ingestraalde water te onderzoeken - stond eens vermeld, de woorden: "maar we kunnen de mensen die de uitzondering op die regel vormen niet zomaar in de kou laten staan". De daden: Via E-mail (Wed, 26 Dec 2001 ) liet een lid van de Tweede Kamer van D'66 over het onder de aandacht gebrachte Jomanda, ingestraalde water verhaal etc. weten: het allemaal flauwekul te vinden en adviseerde medische hulp te zoeken met bovendien het verzoek 'ons niet meer lastig te vallen' met nonsense en sprookjes, wat kwaad bloed zette. Voor de rest werd door het D'66 fractielid doorverwezen naar www.disney.nl

op 13-06-2007 20:00

MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID & JOMANDA:

Naar aanleiding van een aangetekende brief aan het Ministerie VWS t.a.v Minister Hoogervorst ( CC: Groenlinks Tweede-Kamerfractie / Femke Halsema, Eerste Kamer / Commisie der Verzoekschriften en de Commissie VWS ) dd. 18 april 2004 inzake Jomanda deelde de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, namens deze directeur Innovatie, Beroepen en ethiek o.a. mede (dd. 15 juli 2004, kenmerk: IBE/BO-2500197 ): "Ik heb nooit de Nederlandse bevolking informatie over Jomanda onthouden noch heb ik de Nederlandse bevolking verboden haar te bezoeken. Ik zie daarom ook geen grond voor een schadevlaim".

De waarheid omtrent Jomanda en haar wonderbaarlijke genezingen ontging hem blijkbaar.

Mocht in de toekomst gaan blijken dat Jomanda behandelingen inderdaad genezend zijn, zoals vele mensen wereldwijd reeds ervaren, inclusief (wetenschappelijke) bewijzen dan - met in het achterhoofd de Beginselen van Behoorlijk Bestuur, artikel 22 van de Grondwet 'de overheid treft maatregelen ter bevordering van de volksgezondheid' (niet enkel ter bevordering van regulier) en hetgeen aangehaald werd jegens alternatief in het IGZ-rapport Sylvia Millecam/Jomanda: "volgens het handboek Mr. D.Hazewinkel-Surenga's Inleiding tot de studie van het Nederlandse Strafrecht kunnen levens / of agressie-delicten ook worden gepleegd door nalaten, mits er een zekere zorgplicht bestaat" - zou misschien de vraag voor de (potentiele) Jomanda-bezoekers die besloten op basis van negatieve Jomanda-beeldvorming geen Jomanda-healingen (meer) te bezoeken

terwijl er in Tiel destijds bij Jomanda soms 12.000 bezoekers per dag kwamen, wel eens kunnen gaan worden: Hoeveel kost een (misgelopen kans op) genezing en/of verbetering en wie is daarvoor verantwoordelijk en aansprakelijk geweest ?

In iedergeval niet Frank Eeken !

nfl4sale op 04-04-2009 10:40
<p><b>Runescape Gold</b><p>Are you struggling in
<a href="http://www.rs-game.com">runescape</a> for
<a href="http://www.runescape-mall.com/">runescape gold</a>? Can you bear with yourself
being called noobie in <a href="http://www.rs-game.com">RS</a>? Are your looking
for unofficial cheats or guides in order to get RS gold faster? Have you ever
got hacked due to using runescape hacks or bots autominers? Can you make
millions of runescape gold in days? Even if you know how to farm
<a href="http://www.runescape-mall.com">runescape gold</a>, you have to prepare
enough runescape gp first to buy <a href="http://www.salerunescapeitems.com">
runescape items</a> or <a href="http://www.rsluck.com">runescape equipment</a>, to level your runescape characters.<br>
<br>
<img border="0" src="http://www.rs-game.com/runescape_rs-game_com.jpg" width="650" height="300"><br>
<br>
Then why not buy gold from us? In runescape it's the quickest way for you to get
rich. We are online 24 hours a day ready to
<a href="http://www.runescape-power-leveling.com/">power leveling</a> up your
<a href="http://www.rs-game.com">rs accounts</a> with cheap
<a href="http://www.runescape-mall.com">runescape gold</a>, you are at the same
time extremely powered in game, So buy <a href="http://www.runescape-club.com">
runescape money</a> means you are playing as a higher level gamer class as well.
Have as much fun as you can.<br>
<br>
In <a href="http://www.rs-game.com">Runescape</a> there is no designated path
that players must follow. Instead players set their own goals and deicide for
themselves what activities to engage in. They can wander around and partake in
RS quests, challenge other players and monsters in combat, and increase skills
by performing skill related tasks. Some trainable skills are
<a href="http://www.rsluck.com">Runescape</a> fishing,
mining, crafting, runecrafting, construction, hunting, and thieving. Players can
also chat with and interact with other gamers from all over the world through
trading and playing mini-gamers. <br>
<br>
By completing <a href="http://www.rs-game.com">Runescape quests</a>, players can receive rewards such as quest
points, coins, <a href="http://www.salerunescapeitems.com/">items</a>, new spell books for magic skills, an increase in skill
experience, and gain access to a new region. Quests are divided into four
different groups depending on the level of difficulty and requirements: novice
quests for beginner players, intermediate quests to add some challenge to the
<a href="http://www.rs-game.com">game</a>, and more difficult experienced and master quests for experienced players.If
you also love this game, welcome to <a href="http://forum.rs-game.com/">runescape
forum</a>&nbsp; to share your experience.
<p>
Come from:&nbsp; www.rs-game.com
nfl4sal op 13-04-2009 11:13

<a href="http://www.zblmw.com">珠宝联盟网</a>
<a href="http://www.zblmw.com">珠宝</a>
<a href="http://www.yiliboli.com">移动推拉门</a>
<a href="http://www.ecexp.com">全球贸易网</a>
<a href="http://www.ronghuaweb.com">荣华网络</a>
<a href="http://www.ronghuaweb.com">SEO</a>
<a href="http://www.seoogle.cn">搜索引擎优化</a>
<a href="http://www.seoogle.cn">seo</a>
<a href="http://www.sanyue-china.com">莆田装饰</a>
<a href="http://www.ptbxpx.com">莆田培训</a>
<a href="http://www.mamabaike.com">怀孕知识</a>
<a href="http://www.61tonghua.com">童话</a>
<a href="http://www.61tonghua.com">童话故事</a>
<a href="http://www.sickfox.com">肮脏美学</a>
<a href="http://www.sickarts.com">肮脏美学</a>
<a href="http://www.putiantrade.cn">莆田外贸</a>
<a href="http://www.tradetalk.cn">贸易通</a>
<a href="http://www.ronghuaweb.com">莆田网络公司</a>
<a href="http://www.ptall.com">莆田</a>
<a href="http://www.ptall.com">莆田新闻</a>
<a href="http://www.pthua.com">莆田话</a>
<a href="http://www.SEOGlobal.org">SEO</a>
<a href="http://www.258yuan.com">二元店</a>
<a href="http://www.258yuan.com">两元店</a>
<a href="http://www.258yuan.com">精品店</a>
<a href="http://www.258shop.com">义乌小商品</a>
<a href="http://www.258shop.com">one dollar shop</a>
<a href="http://www.taylormadebrand.com">taylor made r7 cgb</a>
<a href="http://www.taylormadebrand.com">taylormade golf</a>
<a href="http://www.ptseo.cn">莆田SEO</a>
<a href="http://www.semglobal.org">SEM</a>
<a href="http://www.61wenxue.com">儿童文学</a>
<a href="http://www.haixiajob.com">海峡人才</a>
<a href="http://www.mamabaike.com">怀孕知识</a>
<a href="http://www.zblmw.com">工艺美术城-中国.莆田</a>
<a href="http://www.zblmw.com">工艺美术城</a>
<a href="http://www.sportsshoes24.com">Sports Shoes Wholesal</a>
<a href="http://www.sportsshoes24.com">Wholesal Sports Shoes</a>
<a href="http://www.sportsshoes24.com">wholesale nike shoes</a>
<a href="http://www.sportsshoes24.com">nike shoes wholesale</a>
<a href="http://www.rppWorld.com">Radiation Protection Products</a>
<a href="http://www.rppWorld.com">Radiation Protection</a>
<a href="http://www.txluck.com">japan txluck</a>
<a href="http://www.caizipifa.cn">才子男装</a>
<a href="http://www.caizipifa.cn">才子集团</a>
<a href="http://www.youhuapifa.net">油画批发</a>
<a href="http://www.youhuapifa.net">油画工作室</a>
<a href="http://www.youhuapifa.net">油画</a>
<a href="http://www.putiantrade.cn">莆田专业外贸网站建设</a>
<a href="http://www.TeaLuck.com">chinese tea wholesale</a>
<a href="http://www.semglobal.net">SEM</a>
<a href="http://www.mymoneybookers.cn">MoneyBookers</a>
<a href="http://www.LinRonghua.com">林荣华</a>
<a href="http://www.ptcxdz.com">石英谐振器</a>
<a href="http://www.ptcxdz.com">32.768khz</a>
<a href="http://www.ptflash.com.cn">莆田创意动画</a>
<a href="http://www.ptflash.com.cn">莆田动画</a>
<a href="http://www.baolande.com">保兰德</a>
<a href="http://www.theonewatch.com">Breitling Watches</a>
<a href="http://www.putianyp.com">莆田黄页</a>
<a href="http://www.putianyp.com">莆田企业黄页</a>
<a href="http://www.ptcxdz.com">32.768Khz</a>
<a href="http://www.ptcxdz.com">石英谐振器</a>
<a href="http://www.GamesSEO.com">游戏外贸</a>
<a href="http://www.GamesSEO.com">游戏关键字优化</a>
<a href="http://www.GamesSEO.com">游戏优化</a>
<a href="http://www.GamesSEO.com">欧美网络游戏优化</a>
<a href="http://www.ptjsq.cn">莆田净水器</a>
<a href="http://www.ptjsq.cn">福建净水器</a>
<a href="http://www.ptjsq.cn">净水器</a>
<a href="http://www.0594seo.com">莆田SEO</a>
<a href="http://www.bigbigwatch.com/index.html">Rolex Watches</a>
<a href="http://www.bigbigwatch.com/WATCH-BOXES-Watches-91.html">Watch Boxes</a>
<a href="http://www.bigbigwatch.com/ALAIN-SILBERSTEIN-Watches-26.html">Alain
Silberstein</a>
hua op 15-04-2009 09:26

Do you want to buy mobile phone manufacturer and  nfl jerseys and air Jordan ?

We will offer you replica handbags.

 
hua op 15-04-2009 09:27

Do you want to buy mobile phone manufacturer and  nfl jerseys and air Jordan ?

We will offer you replica handbags.

 
ugg boots op 26-05-2009 09:04

Do you want to buy affliction clothing?

We will also offer you Breitling watches and rolex watches.

 
ugg boots op 26-05-2009 09:07

Do you want to buy wedding dresses and NFL Jerseys?

We will offer you wedding dress and ed hardy clothing.

tollywood songs op 23-02-2011 09:37
Grinders that grind, sand, cut, sharpen, and shine. See how wood grinders by   Skil are tough. We offer various angle grinders to outlast metal, wood, brick,   If your Skil grinder has bad brushes, a faulty trigger or even a frayed cord,    Skil Grinder Parts Select one of the tools below to see a parts breakdown.    <a href="http://discountgrinders.info">skil grinder</a>   
tollywood songs op 23-02-2011 09:38
Grinders that grind, sand, cut, sharpen, and shine. See how wood grinders by Skil are tough. We offer various angle grinders to outlast metal, wood, brick, If your Skil grinder has bad brushes, a faulty trigger or even a frayed cord, Skil Grinder Parts Select one of the tools below to see a parts breakdown. skil grinder
 
fansjerseysmall op 19-05-2011 08:56
Pagina123
Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Je Punt profiel
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Dit is een verplicht veld
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl